Zeecontainer hangplek jeugd (Medium)ALBLASSERDAM – Nog voor het einde van 2014 worden in Alblasserdam op drie locaties zeecontainers geplaatst. In deze half open containers, die voorzien worden van bankjes, is plaats voor ontmoeting van jongeren. De containers komen bij de skatebaan aan de Vondellaan, bij de parkeerplaats langs het Lammetjeswiel aan de kant van de Savornin Lohmanweg en langs het Boerenpad, ter hoogte van het transformatorhuisje in de wijk Kinderdijk. (zie kaartje onder artikel). De gemeente onderzoekt nog of het mogelijk is om in de containers gratis internet aan te bieden.

Overlast terugdringen
Met het plaatsen van de containers, die per stuk zo’n 6.000 euro kosten, hoopt de gemeente Alblasserdam de overlast van rondhangende jeugd in het dorp terug te dringen. “Er is bewust voor de bovengenoemde locaties gekozen. Bij de eerste twee plekken ontmoeten jongeren elkaar al. De derde plek is gekozen vanwege de vele meldingen van rondhangende jongeren in de wijk Kinderdijk,” licht wethouder Dorien Zandvliet (Jeugdzaken) toe.

Verdubbeling overlastmeldingen
Het aantal meldingen van overlast door jeugd in Alblasserdam is sinds 2010 bijna verdubbeld. Volgens wethouder Zandvliet is één van de oorzaken van de stijging het actieve beleid van de gemeente om inwoners ertoe te bewegen overlast te melden bij de politie. Ben Kraal, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Alblasserdam, vertelt dat er ook ‘veelbellers’ in Alblasserdam zijn. “Sommige mensen bellen wel veertig keer per week naar de politie omdat ze overlast ervaren. Ook met die mensen zijn en gaan we in gesprek,” aldus Kraal.

Voorlichting
De afgelopen jaren werden er diverse maatregelen getroffen om overlast door de jeugd te beperken. Zo organiseert het jongerenwerk regelmatig activiteiten en wordt er contact gehouden met de jongeren om ongewenst gedrag bij te sturen. Verder worden er voorlichtingslessen gegeven op scholen. Op dit moment zijn er, volgens Arnoud van Rijnsoever van het Jongerenwerk, drie overlastgevende groepen van tien à vijftien man in Alblasserdam.

Fietsen op een waterbed
Het wegsturen van jongeren in Alblasserdam was vaak niet erg succesvol. “De politie fietst eigenlijk op een waterbed. Als de jongeren ergens worden weggestuurd, gaan ze weer ergens hangen, om vervolgens ook daar weer weggestuurd te worden. Het ontbreken van ontmoetingsplekken was een belangrijke oorzaak van aanhoudende overlast. De gemeente wil de jongeren daarom officiële ontmoetingsplekken als alternatief aanbieden. Voorwaarde is wel dat ze geen overlast veroorzaken. Doen ze dat wel, worden ze direct aangepakt en krijgen een bekeuring,” aldus Ben Kraal.

Buurtpreventie
Zodra de plekken zijn ingericht, zet de gemeente extra toezicht in om het gebruik ervan in goede banen te leiden. Verder wordt er binnen enkele weken gestart met buurttoezicht -en preventie in Alblasserdam. Vrijwilligers gaan in de wijk Kinderdijk op pad om te werken aan een beter veiligheidgevoel in de buurt. De vrijwilligers zullen getraind worden door de politie, om onveilige en inbraakgevoelige situaties te herkennen.

Omwonenden
De omwonende van de drie ‘ontmoetingsplekken’ worden vandaag per brief door de gemeente geïnformeerd. In die brief staan ook de contactmogelijkheden, voor als er vragen of klachten zijn.

Zeecontainer hangplek jeugd (Medium)

Dordrecht.krt