Leen Boon film 061 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Met een oergezellige brunch voor de bewoners van de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam heeft buurtkamer ’t Hoochhuis gestalte gegeven aan het vijfjarig bestaan. Aangezien de buurtkamer op de achtste verdieping bij voorbaat te klein was voor de toeloop, werd dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten die basisschool De Loopplank bood.

Verspreid over twee aaneengesloten lokalen genoten tachtig gasten van de gratis brunch, nadat ze welkom waren geheten door opperspreekstalmeester Joop Vogel.

Tussen de gerechten door waren er twee korte optredens van het koortje dat sinds kort elke week in ’t Hoochhuis repeteert. Een van de koorleden, Aad Schot, ontpopte zich daarbij als vaardig kunstfluiter. De bekende Hollandse liedjes werden vanaf het begin meegezongen door de gasten. Voor de organisatoren was het extra leuk dat alle drie de wethouders van Alblasserdam even van hun belangstelling blijk gaven.

Ook twee vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) genoten van de brunch, die als ‘toetje’ een filmvoorstelling kreeg over de vele bezigheden in de buurtkamer. Alle positieve reacties van bewoners geven het bestuur van ’t Hoochhuis inspiratie om door te gaan met de kleinschalige activiteiten.

Leen Boon film 060 Leen Boon film 061 Leen Boon film 062 Leen Boon film 064 Leen Boon film 073 Leen Boon film 074