waterrALBLASSERDAM – Op 28 oktober gaf Waterschap Rivierenland het startsein voor het uitvoeren van de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Alblasserdam. De capaciteit van deze zuivering wordt verdubbeld. Hierdoor kan de oude RWZI in Nieuw-Lekkerland op termijn sluiten, want het afvalwater van de huishoudens in Nieuw-Lekkerland en omgeving gaat dan naar Alblasserdam.

Naast de uitbreiding gaat het waterschap ook een nieuw rioolgemaal bouwen én een persleiding aanleggen om het afvalwater vanuit Nieuw Lekkerland naar Alblasserdam te transporteren. De verwachting is dat het gehele project eind 2015 is afgerond.

Duurzaam samenwerken
Het waterschap sluit binnenkort een duurzame deal met drinkwaterbedrijf OASEN. Zij hebben een leiding op dit traject liggen die binnenkort niet meer in gebruik is. Het waterschap krijgt de kans om  deze leiding over te nemen. Dit scheelt in de aanleg van ruim 2 kilometer persleiding.

Gemeente ook betrokken
Ook de Gemeente Molenwaard anticipeert op dit project. Zij passen hun rioolstelsel tijdig aan zodat het straks goed aansluit op het nog nieuw te bouwen rioolgemaal in Nieuw-Lekkerland. Hierdoor hoeft het waterschap straks 800 meter nieuwe persleiding minder aan te leggen.

Best Value Procurement
Het bedrijf TBI-Mobilis gaat de uitbreiding van de rioolwaterzuivering  uitvoeren en heeft het project aangenomen op basis van Best Value Procurement. Dit is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij Best Value-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’. Aanbieders krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Het bedrijf heeft gekozen voor een innovatieve oplossing. Hierdoor wordt bespaard op energiekosten bij het zuiveringsproces.