High TeaALBLASSERDAM – Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de samenleving. Vooral in deze tijd, waarin door bezuinigingen in de zorg, mantelzorgers meer onder druk komen te staan. Als waardering voor al het goede en vaak zware werk nodigen de SWA en MEE mantelzorgers uit voor een High Tea op woensdag 19 november 2014 in het Wapen van Alblasserdam.

De opening wordt om 14.00 uur verricht door wethouder Dorien Zandvliet. Aansluitend vindt een high tea plaats. De middag wordt muzikaal omlijst door de Troubadours. Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten. Mantelzorgers uit Alblasserdam zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij Hester Willemsen van de SWA. Dit kan telefonisch (078) 202 12 20 of per email: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl. Opgeven kan tot 12 november, maar wacht niet te lang want het aantal beschikbare plaatsen is niet onbeperkt.

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.