Gladheidsbestrijding alblasserdamALBLASSERDAM – Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in Alblasserdam, net als in Zwijndrecht, tijdens gladheid gestrooid zou worden met melasse. Melasse is een stroopachtig bijproduct van suiker uit suikerriet of suikerbieten. Nieuwe inzichten hebben er voor gezorgd dat in het Damdorp de gladheid ‘gewoon’ met zout wordt bestreden. Melasse, of beter gezegd Safecoat, blijkt namelijk niet goedkoper en ook niet duurzamer te zijn dan de huidige strooimethode in Alblasserdam.

Safecoat
“Melasse is namelijk geen strooimiddel, hier zit al een verwarring. Wat is het dan wel? Melasse is een restproduct dat vrijkomt in de suikerindustrie. Na bewerking is het wel te gebruiken in de gladheidsbestrijding. Na verwerking ontstaat er een materiaal dat Safecoat wordt genoemd,” schrijft wethouder Peter Verheij in een memo aan de raad.

Geen vervanging
Safecote is volgens Verheij niet bedoeld om zout als gladheidsbestrijdingsmiddel te vervangen. “Maar door toevoeging aan wegenzout (in een verhouding van 10% Safecote en 90% wegenzout voor een optimaal resultaat) is het mogelijk een goed resultaat te bereiken in de bestrijding van gladheid. Voordeel van Safecoat is o.a. dat het aan het wegdek kleeft en 10% minder zout nodig is, dan bij curatief droog strooien. Het gebruik van Safecote kan dus een alternatieve methode om milieuvriendelijker de gladheid te kunnen bestrijden.”

Preventief strooien
Toch wordt Safecote niet in Alblasserdam gebruikt. Verheij: “In Alblasserdam hanteren we al sinds 2005 een preventief strooibeleid. Preventief strooien houdt in dat er deels gestrooid kan worden voor de gladheid uit. Dit levert een voordeel op in de veiligheid van de weggebruiker en in de uitvoering omdat er veelal gewerkt kan worden in de goedkopere uren.”

Voordeliger
Preventief strooien gebeurt met een mengsel van droog wegenzout en een nat-zoutvloeistof. Door de combinatie is het gebruik van de hoeveelheid zout ook aanzienlijk minder dan bij curatief droog strooien. Preventief natstrooien is hiermee volgens de wethouder voordeliger in uitvoering en minder belastend voor het milieu. Dus hetzelfde principe en effect als Safecote echter goedkoper in de uitvoering. Om deze redenen is dit dan ook de meest uitgevoerde vorm van gladheidsbestrijding in Nederland.

Niet overstappen
De wethouder vat samen: “Doordat het effect van Safecote en natstrooien nagenoeg gelijk is, natstrooien goedkoper is, ons materieel op basis van natstrooien is aangeschaft en het niet duurzamer is, is gekozen om niet over te stappen op Safecote.”