Persbericht Alblasserdams NieuwsALBLASSERDAM – Het is op vrijdag 14 november 2014 precies 75 jaar geleden dat de Brug over de Noord officieel werd geopend. De Historische Vereniging West-Alblasserwaard besteedt uitgebreid aandacht aan dit feit in de vorm van een tentoonstelling. Voor de jeugd wordt er op zaterdag 15 november in samenwerking met Atletiekvereniging AAA een prestatieloop georganiseerd.

Het programma start op 14 november om 16.30 uur in Cultureel Centrum Landvast. Burgemeester J. Heijkoop en mevrouw ir. B.A.M. Janssen, districtshoofd van Rijkswaterwaterstaat West-Nederland-Zuid, verrichten gezamenlijk de openingshandeling. Vervolgens kunnen de genodigden een kijkje nemen bij de foto-expositie waarin uiteraard ook aandacht wordt besteed aan de rol van ‘de vergeten brug’ in de periode 1940-1945. Er kan ook een video worden bekeken waarin de werking van de basculebrug wordt uitgelegd. Rijkswaterstaat is aanwezig met een stand met technische informatie en maquettes van de bouw van de Noordtunnel. Het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht heeft een werkende maquette van de brug beschikbaar gesteld. Dit wordt door de organiserende tentoonstellingscommissie bijzonder op prijs gesteld.

Medaille
Op zaterdag 15 november speelt de Brug over de Noord een belangrijke rol bij een sportief evenement voor de jeugd. Atletiekvereniging AAA organiseert een brugloop voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Om 10.00 uur wordt er gestart bij Cultureel Centrum Landvast. Inschrijven is mogelijk vanaf 09.30 uur. Deelname is gratis. Oceanco sponsort de loop met caps en shirts. Alle deelnemers ontvangen bovendien een herinneringsmedaille. De tentoonstelling in Landvast is die dag van 10.00 tot 16.00 uur voor het publiek geopend.

Basisscholen
Op 17, 18 en 19 november zullen leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de plaatselijke basisscholen een bezoek brengen aan de expositie. Vooraf hebben zij een lesbrief gekregen over de geschiedenis van de brug. Na het bezoek krijgen zij de opdracht om een werkstuk te maken, waarmee een prijs kan worden gewonnen. De winnende creaties worden toegevoegd aan de tentoonstelling, die vanaf donderdag 20 november in bibliotheek AanZet aan de Ieplaan kan worden bekeken. Vervolgens verhuist de expositie naar De Alblashof en MFC Maasplein.