windmolensALBLASSERDAM – Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben besloten om de plaatsing van windmolens op het Nieuwland Parc in Alblasserdam niet af te dwingen middels een zogenoemd ‘inpassingsplan’. Dat is te lezen in een raadsmemo van wethouder Arjan Kraijo. Een impactstudie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wees uit dat windmolens in Alblasserdam niet te combineren zijn met het werelderfgoed Kinderdijk. Het zou het beeld vanuit Kinderdijk te veel verstoren.

Blij
Wethouder Arjan Kraijo is tevreden met het besluit van de provincie: ” Ik ben blij dat de provincie deze mogelijkheid nu loslaat en met ons van mening is dat de locatie Alblasserdam geen geschikte locatie voor windenergie is.”

Kritiek
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in het Damdorp vijf windmolens geplaatst zouden worden. Dit plan van de provincie stuitte in het dorp op veel kritiek. Er werd een actiegroep onder de naam ‘Tegenwind Alblasserdam’ opgericht en ook de gemeenteraadsleden spraken zich unaniem uit tegen de komst van de windturbines in het Damdorp. Toen bleek dat de gemeente Alblasserdam tegen de plannen was, liet de provincie weten over te gaan tot een inpassingsplan. Vrij vertaald komt het er in zo’n geval op neer dat een gemeente buitenspel gezet wordt en dat de provincie een plek uitkiest waar windmolens gebouwd mogen worden. De gemeenteraad was daar destijds niet over te spreken om noemde die manier van werken ‘ondemocratisch’.

Definitief
De volledige impactstudie is nog niet in het bezit van de gemeente. Die volgt later. Verder moeten de Provinciale Staten het besluit van de Gedeputeerde Staten nog wel bevestigen. De verwachting is dat de uitslag van het onderzoek doorslaggevend is en dat er dus definitief geen windmolens in Alblasserdam worden gebouwd.