Hoog water alblasserdamALBLASSERDAM – Woensdagochtend 22 oktober 2014 wordt er hoogwater verwacht in Alblasserdam. Op dit moment is sprake van een verhoogde waterstand op de rivier, met naar verwachting een piek van 2.20 m.+ NAP op woensdagochtend 22 oktober rond 06.00 uur. Het hoogwater kan nadelige gevolgen hebben, met name voor bewoners aan de Kade in Alblasserdam. De gemeente heeft hen per brief geïnformeerd en stelt zandzakken beschikbaar.

De woningen in alle andere buitendijkse gebieden liggen veel hoger dan de verwachte waterstanden waardoor voor die bewoners geen hinder is te verwachten. De gemeente treft maatregelen bij cultureel centrum Landvast en brengt een noodvoorziening aan bij de waterbus

Waterhoogte
De gemeente adviseert om de waterhoogte zelf goed in de gaten te houden. Dan kan via www.meetadviesdienst.nl en via de peilschalen bij de waterbus, bij Landvast en aan een meerpaal achter de huizen van de Kade. Mocht het waterpeil daar aanleiding toe geven, dan zal de gemeente wederom actief informatie verstrekken via haar website, twitter en andere media.

Foto: Pieter van den Berg.