Fatimakerk AlblasserdamALBLASSERDAM – De Fatimakerk aan de Parallelweg in Alblasserdam sluit later dan 23 november 2014. Dat laat de kerk middels een nieuwsbrief weten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kerk eind november aan de eredienst onttrokken zou worden. De rooms-katholieke Kerk in Nederland sluit tot 2025 ruim duizend van de bijna 1600 kerkgebouwen, omdat het aantal kerkleden afneemt en daarmee ook de financiële middelen. Zonder ingrijpen houdt de Nederlandse kerkprovincie het niet lang meer vol.

Het parochiebestuur nam eerder dit jaar het voorgenomen besluit om de Emmanuelkerk te Dordrecht en de O.L.V. van Fatimakerk te Alblasserdam per 23 november 2014 te sluiten. Dit voornemen is ingediend bij de bisschop van Rotterdam die hierover een definitief besluit moet nemen. Op dit moment is het besluit nog niet genomen wordt er gewacht op een reactie.

Zorgvuldig besluit
“De bisschop wil zijn besluit zorgvuldig en volgens de regels nemen. Het is tenslotte een moeilijk besluit dat grote gevolgen heeft. In de afgelopen maanden nam hij het dossier door. Ook sprak hij met de locatieraad Emmanuelkerk en O.L.V. van Fatimakerk. Daarnaast adviseerden de priesterraad en het kapittel de bisschop over het voorgenomen besluit. Volgende maand spreekt de bisschop nog met het parochiebestuur en neemt naar verwachting kort daarna zijn besluit,” zo is te lezen in de nieuwsbrief.

Tijd
Het parochiebestuur vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over het besluit. “Dit kost echter tijd en zorgt ervoor dat de sluitingsdatum steeds dichterbij komt. Omdat er daardoor weinig tijd overblijft wordt het moeilijk om de sluiting goed te begeleiden. Daarom wordt de voorgenomen sluiting uitgesteld en zal een nieuwe sluitingsdatum worden bepaald als de bisschop zijn definitieve besluit heeft genomen. Dit betekent dat de kerken dan niet sluiten per 23 november 2014 maar op een later te bepalen moment,” aldus het bestuur.

Geen heroverweging
Eerder dit jaar maakten kerkgangers en de locatieraad van de rooms-katholieke Fatimakerk bezwaar tegen het voorgenomen besluit. Het parochiebestuur laat echter weten dat op basis van de ingezonden reacties geen zwaarwegende argumenten gevonden zijn die er voor zorgen dat het voorgenomen besluit heroverwogen wordt.