Nieuwe wilgenplein AlblasserdamALBLASSERDAM – Op maandag 6 oktober gaat de reconstructie van het Wilgenplein in Alblasserdam officieel van start. Wethouder Verheij (buitenruimte) verricht om 17.30 uur de officiële handeling. Eind april 2015 is het plein volledig heringericht. De werkzaamheden starten langs de winkelplint richting de hoofdingang van winkelcentrum Makado. Daaropvolgend zal het parkeerterrein in twee fases worden aangepakt. De weekmarkt zal tijdens de reconstructie gebruik kunnen blijven maken van het Wilgenplein. Bezoekers kunnen daarnaast gebruik maken van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie van de oude Wipmolen.

Het Wilgenplein stamt uit 1972 en is toe aan een opknapbeurt. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen. Zo zijn de parkeervakken te smal, is de bestrating versleten en is het plein verzakt. Het plein is nu vooral een parkeerterrein waar op maandagen de weekmarkt wordt gehouden. Doel van het project is om het plein ook andere functies te geven, zoals een verblijfsgebied. Met de nieuwe inrichting kan een gedeelte van het plein voor parkeren worden gebruikt en een ander gedeelte voor een activiteit. Ook de riolering, de straatverlichting en het groen worden in de herinrichting aangepakt. Meer informatie en een impressiefilm van het plein na reconstructie staan hier.

Interactief proces
De reconstructie is in samenwerking tussen winkeliers, marktkooplieden, bibliotheek, notaris, kerk, omwonenden en gemeente opgesteld. Ook de gehandicaptenadviesraad en de Koninklijke Visio hebben een belangrijke rol gespeeld, met name op het gebied van toegankelijkheid voor mindervaliden. Daarnaast is door inbreng van de Fietsersbond in het ontwerp een duidelijke scheiding gemaakt tussen snel en langzaam verkeer om zo het fietsgebruik te stimuleren. “Door deze aanpak zijn we tot het beste resultaat gekomen. De gebruikers hebben het zelf bedacht en door hun inbreng is het gehele plan naar een hoger niveau getild.”, aldus wethouder Verheij.

Aanbesteding
Het werk is aanbesteed aan Timmer-Verzijl uit Dordrecht. Deze aannemer kreeg de meeste punten in de EMVI-aanbesteding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) waarin werd getoetst op criteria als plan van aanpak, prijs, bereikbaarheid, communicatie, duurzaamheid en nazorg.

Het definitieve ontwerp is hier te vinden.