overhandiging AED SNSALBLASSERDAM – De Scouting van Alblasserdam heeft afgelopen weekend een Automatische Externe Defibrillator (AED) gekregen. Een AED is een apparaat dat wordt ingezet, nadat iemand een hartstoornis heeft gekregen. Door een elektrische schok toe te dienen, wordt geprobeerd het hart weer op gang te krijgen. Het apparaat werd door de heren Bouter en Versluis namens de SNS Bank overhandigd aan aan Ton Stehouwer, voorzitter van het Stichtingsbestuur van Scouting Alblasserdam.

“Veiligheid is belangrijk voor ons,” sprak Ton Stehouwer. Daarnaast is één van de doelstellingen van Scouting om de kennis van EHBO bij kinderen te vergroten. Hier hoort bekendheid met een AED ook bij. “Het is al de 15e AED die door de SNS Bank wordt gesponsord,” vertelde Inge Bouter van de SNS. Hij vervolgde: “Deze AED is wel bijzonder omdat de heer Versluis (tevens erelid van Scouting Alblasserdam) een aantal jaren geleden met het idee was gekomen voor de sponsoring van AED’s binnen de Alblasserdamse gemeenschap.”

De heer Bouter sloot af met het advies om toch vooral te zorgen voor voldoende opgeleide mensen en wees nog op de mogelijkheden bij de Hartstichting. Deze cursussen worden ook door de SNS-bank betaald dus het kost de vereniging niets.

De overhandiging van de AED vond vlak voor het ‘overvliegen’ plaats. Overvliegen is de ceremonie die plaatsvindt wanneer een lid overgaat van de ene speltak naar de andere omdat hij een leeftijd heeft bereikt. In het bijzijn van vele ouders probeerden de overvliegers via een zelfgemaakte touwbrug droog aan de overkant van de sloot te komen. (zie onderste foto)

overhandiging AED SNS

overvliegen bij Scouting