900px_1ALBLASSERDAM – Met het ondertekenen van een oprichtingsakte bij de notaris, is maandag 15 september 2014 de Kinderen Ideeën Dromen Stichting Alblasserdam (KIDS) opgericht. De ondertekening werd gedaan door Bert Blase die tot voor kort burgemeester was van het Damdorp. Het doel van de stichting is bijdragen aan de ontplooiing van Alblasserdamse kinderen, door hen te helpen bij hun wensen en ideeën.

Juiste weg
Alblasserdamse kinderen die een bijzondere wens, idee, talent of droom hebben en niet weten via welke weg of met welke middelen ze het gewenste voor elkaar moeten krijgen kunnen zich richten tot KIDS Alblasserdam. Het bestuur van de stichting zet zich in om deze kinderen de juiste weg te wijzen en zo nodig geldelijk te ondersteunen.

Geld en bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit Barbera Struis-de Haan, Catharina Leeuwis, Arjan Zwaan en Emine Osmanoglou-Hakioglou. Het viertal is door Bert Blase, initiatiefnemer van het project, benaderd. Het fonds wordt gevuld door gelden die bijeengebracht worden ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Bert Blase van Alblasserdam. Burgemeester Blase neemt op woensdag 17 september afscheid van Alblasserdam. In plaats van persoonlijke afscheidsgeschenken stelt hij een geldelijke bijdrage in het fond van KIDS Alblasserdam bijzonder op prijs.

Rekening
De stichting hoopt op een mooi startkapitaal te mogen rekenen. Een bijdrage overmaken kan op rekening NL21RABO0138068216 ten name van gemeente Alblasserdam onder vermelding van ‘donatie KIDS Alblasserdam’ (ook in de periode ná 17 september is dit nog mogelijk). Daarnaast is het mogelijk om woensdag een gift te geven in de daarvoor bestemde cadeaudoos.

Logo
Tijdens de openbare receptie op woensdagavond van 19.00 – 21.30 uur op het buitenterrein van Landvast wordt het nieuwe logo van de stichting door Bert Blase onthuld.

De foto’s zijn gemaakt door Koen Smit.

900px_1

900px_2

Op de foto staan van links naar rechts: Emine Osmanoglou-Hakioglou, Catharina Leeuwis, Barbera Struis-de Haan, Arjan Zwaan.