ALBLASSERDAM – In september start de gemeente Alblasserdam wegwerkzaamheden aan de Sportlaan en West Kinderdijk waarvan weggebruikers beperkte verkeersoverlast kunnen ervaren. Van donderdag 4 september tot en met vrijdag 19 september is de Sportlaan ter hoogte van sportcentrum Blokweer afgesloten voor alle verkeer in verband met de aanleg van nieuw straatwerk. De kruispunten met de Plantageweg en de Esdoornlaan blijven open waardoor doorgaand verkeer kan rijden via de Marijkestraat en de Esdoornlaan. De Veenmos en Dirk van den Broek blijven bereikbaar vanaf de Plantageweg.

West Kinderdijk
Van maandag 8 september tot eind oktober 2014 wordt gewerkt aan de trottoirs, parkeervakken en weg op de West Kinderdijk tussen kruising Zwarte Paard en hotel Kinderdijk. Gedurende de uitvoering is er op de locaties waar wordt gewerkt slechts één rijstrook voor het verkeer beschikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur. Het betreft telkens maximaal 200 meter. De gemeente Alblasserdam zet verkeersregelaars in. Op nader aan te geven dagen zal een volledige afzetting van de dijk noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden. Met de afronding van deze werkzaamheden zullen alle aanpassingen aan de dijk worden afgewerkt zodat die helemaal is heringericht volgens het ‘Inrichtingsplan Dijklint’. Dit plan heeft de gemeente vorig jaar met direct belanghebbenden opgesteld om de veiligheid en de leefbaarheid langs het Dijklint te bevorderen.