PICT0487 (Medium)ALBLASSERDAM – Op woensdag 16 juli hebben wethouder Verheij (buitenruimte) en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland het startsein gegeven voor de aanleg van 3 ha water in Alblasserdam. Zij verbreedden de bestaande watergang tussen de A15 en de Helling door met een grote kraan grond weg te graven. Wethouder Verheij: “In de Vinkenpolder, het gebied ten zuiden van de Alblas, is het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen door de aanleg van bedrijventerreinen. De aanleg van nieuw open water voorkomt ongewenste peilstijgingen. Waar mogelijk maken we de oevers van de watergangen gelijk natuurvriendelijk.”

Locaties
Aannemersbedrijf Hak voert in opdracht van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland het werk uit langs de A15 en bedrijventerrein Hoogendijk. Heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland: “De gemeente Alblasserdam maakt gebruik van bestaande locaties voor waterberging, zoals deze plek. Bovendien is het gebruik van grond van Rijkswaterstaat voor waterberging – bij de op- en afritten van de A15 – bijzonder.” Hij doelt hiermee op het extra water dat later dit jaar zal worden aangelegd. Op www.alblasserdam.nl kunt u de locaties op kaart bekijken.

Waterplan
De aanleg van waterberging is een afspraak uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld. Het waterplan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding in de gemeente op orde te brengen. Naast de aanleg van waterberging zijn ook watergangen gebaggerd, nauwe en verzakte duikers vervangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast is de afvoercapaciteit van poldergemaal Blokweer verhoogd. Tot slot wordt op dit moment in de Vinkenpolder de inlaat verbeterd en worden voorbereidingen getroffen om de stuw aan te passen.

PICT0487 (Medium)

PICT0483 (Medium) PICT0491 (Medium)