de-loopplankALBLASSERDAM – Basisscholen De Loopplank en De Boeg in Alblasserdam worden waarschijnlijk in 2017 samengevoegd tot één school. Dat meldt Alja van Maanen, communicatiemedewerker van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht. De beoogde locatie is De Boeg aan de Parallelweg. “Daar zal dan uitbreiding van het pand plaatsvinden,” meldt Van Maanen. Die uitbreiding zal bestaan uit zo’n tien extra lokalen.

IKC
Voordat die verhuizing naar de Parallelweg plaatsvindt, wordt op De Loopplank, nu nog gevestigd aan de Pieter de Hoochplaats, gestart met een Integraal Kind Centrum (IKC). Het IKC is een samensmelting van basisschool De Loopplank en Wasko kinderopvang. Met een integrale aanpak zorgt het IKC voor een compleet dagprogramma voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderopvang en onderwijs versterken elkaar en zorgen voor een doorlopende leerlijn ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.

Opening
Alle ouders en kinderen die geïnteresseerd zijn, dus ook ouders van nog niet schoolgaande kinderen, zijn welkom bij de opening op 1 september om 8.30 uur op het schoolplein van De Loopplank, Pieter de Hoochplaats 1 in Alblasserdam. Na het officiële gedeelte is het mogelijk om het IKC van binnen te bekijken en vertellen de medewerkers de bezoekers graag meer over IKC.

Voordelen
Volgens De Loopplank heeft het IKC veel voordelen. Van Maanen van de PCOAZ vertelt: “De ontwikkeling van kinderen kan volledig gevolgd worden op één plaats, waardoor geen overdracht nodig is en geen gegevens verloren gaan. Het IKC biedt vertrouwen en veiligheid voor kinderen, steun aan ouders en minder belasting, omdat het niet nodig is om van locatie te wisselen. Het IKC kan bewuster inspelen op de behoeftes van het kind. Er is bijvoorbeeld meer integratie rond de overgang naar groep 1 mogelijk, ook al is het heel duidelijk niet de bedoeling dat de aanpak van kinderen voor de vierde verjaardag meer onderwijsgericht wordt.”

Één aanspreekpunt
In het kader van passend onderwijs en door de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar de gemeenten, krijgt elke school een grotere zorgtaak als voorheen. Waar zorg nodig is, kan daar eerder op ingespeeld worden als alle benodigde informatie beschikbaar is, ook van de voorschoolse tijd. En niet alleen de zorg, maar ook het pedagogisch en didactisch beleid (opvoed- en onderwijskundig beleid) worden op elkaar afgestemd. Administratief blijven het twee organisaties, maar schooldirecteur Ruthli Groot wordt aanspreekpunt en eindverantwoordelijk, ook wat betreft de jongste kinderen.