roken (Medium)REGIO – De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in de eerste helft van dit jaar 794 controles uitgevoerd in het kader van de Drank- en Horecawet. Dit betekent een vervijfvoudiging van het aantal controles dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) gemiddeld per half jaar uitvoerde vóór 2013. Het is voor het eerst dat het regionale alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?! deze handhavingcijfers presenteert. Het gaat om controles van de wettelijke leeftijdsgrenzen, vergunningen en verkoopverboden. In veertien gevallen werd een officiële waarschuwing gegeven na een overtreding. Gemeenten zullen in veel gevallen nieuwe controles plannen om te bekijken of de overtredingen inmiddels zijn opgelost.

Eigen aanpak
Dirk van der Borg, burgemeester van de gemeente Molenwaard en bestuurlijk verantwoordelijk voor Verzuip jij je Toekomst?!,is tevreden met de handhaving van de gemeenten: “Elke gemeente kiest daarbij zijn eigen aanpak. Gelukkig houden veel alcoholverstrekkers zich netjes aan de wet. Als zij de mist in gaan kiezen veel gemeenten in dit stadium ervoor om in gesprek te gaan met de betrokkenen. We zien daarvan mooie praktijkvoorbeelden, zoals BOA’s die na een melding in gesprek zijn gegaan met ouders over hun verantwoordelijkheid voor het alcoholgebruik van hun kind. Zo verbind je handhaving en preventie aan elkaar. Dit is soms effectiever dan meteen een boete geven. Maar het moet wel een waarschuwing zijn: bij een nieuwe overtreding kan een fikse boete het gevolg zijn.”

Bureau Halt
Ook werden in de eerste helft van dit jaar 35 jongeren onder de 18 jaar aangetroffen met alcohol in hun bezit op een openbare plek. Het merendeel werd hiervoor doorverwezen naar Bureau Halt. De jongste overtreder was 14 jaar. Sinds 1 januari 2013 mogen jongeren onder de 18 jaar volgens de Drank- en Horecawet geen alcohol meer in bezit hebben op een openbare plaats zoals het café, de sportkantine of op straat.

Verzuip jij je Toekomst?!
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. In de regio Zuid-Holland Zuid werken de gemeenten samen binnen het alcoholpreventieproject Verzuip jij je Toekomst?! op gebied van bewustwording, beleid en handhaving.