IMG_5698 (Medium)ALBLASSERDAM – Aannemingsbedrijf Hak start in de week van 14 juli met de eerste fase van de aanleg van 3 ha water in Alblasserdam. De aanleg vindt plaats in het gebied langs de A15 en op bedrijventerrein Hoogendijk, in opdracht van de gemeente Alblasserdam en Waterschap Rivierenland. In de Vinkenpolder, zoals het gebied ten zuiden van De Alblas ook wel wordt genoemd, is het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen door de aanleg van bedrijventerreinen. De aanleg van nieuw open water compenseert deze toename en voorkomt ongewenste peilstijgingen.

Locaties
Op basis van diverse onderzoeken in het gebied naar onder andere archeologie, bodem en natuur heeft de gemeente de locaties bepaald. Veelal worden bestaande watergangen verlengd of verbreed. Op www.alblasserdam.nl kunt u de locaties op kaart bekijken. Gestart wordt met de locaties die zich concentreren rond het kruispunt De Helling/Grote Beer en Edisonweg/Grote Beer/Van Hennaertweg. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn een water- en omgevingsvergunning verstrekt.

Planning
De werkzaamheden duren circa drie weken. De verwachting is dat overlast minimaal zal zijn. Omliggende bedrijven zijn geïnformeerd. Eind 2014 zal ook extra waterberging worden aangelegd op grondgebied van Rijkswaterstaat. Ook deze locaties worden op kaart op de gemeentelijke website weergegeven.

Waterplan
De aanleg van waterberging is een afspraak uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld. Het waterplan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding in de gemeente op orde te brengen.

IMG_5698 (Medium)