Burgemeester-Bert-Blase-van-ALblasserdam-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – Burgemeester Bert Blase verlaat Alblasserdam. Hij is benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen waar hij op 4 augustus 2014 begint. Bert Blase (1959) is sinds november 2009 burgemeester in Alblasserdam. Daarvoor maakte hij als gemeentesecretaris al twee jaar deel uit van het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders. Sinds april 2012 is hij ook waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is hij vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur.

Dank
De leden van het college en de gemeenteraad feliciteren Bert Blase van harte met zijn benoeming. Hoewel het vertrek van Blase voor Alblasserdam en de regio hen spijt, begrijpen zij zijn overstap naar deze ruim 70.000 inwoners tellende gemeente. Rinus van Lavieren, vicevoorzitter en nestor van de gemeenteraad: ,,Het komt niet onverwachts dat een burgemeester van het kaliber van Blase een stap zet naar een grotere gemeente. Wij vinden het ontzettend jammer want hij betekent veel voor dit dorp. Maar het is hem van harte gegund.”

Verbinding
Zijn collega’s in het college benadrukken dat Alblasserdam Bert Blase veel dank verschuldigd is voor de wijze waarop hij zijn bestuurlijke kwaliteiten voor het dorp heeft ingezet. Hij bracht partijen met elkaar in verbinding, zorgde voor bestuurlijke stabiliteit en voor een zelfbewuste positionering van Alblasserdam in de Drechtstedenregio. Ook roemen zij Blase om zijn persoonlijke kwaliteiten. Zij noemen hem een fijne collega, met wie zowel de leden van het college als de raad goede persoonlijke contacten hebben.

Vernieuwende wijze van besturen
Behalve voor zijn verbindende kwaliteiten, wordt Blase geprezen voor de vernieuwende wijze waarop hij met zowel het vorige als met het huidige college Alblasserdam bestuurt. Hij nam hierin het voortouw en ontwikkelde samen met de raad en het college deze nieuwe werkwijze, waardoor met succes gewerkt is aan het herstel van vertrouwen in het gemeentebestuur na de bestuurscrisis in 2007. In deze bestuursstijl verbindt de gemeente zich actief met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, om voortvarend te werken aan de (verdere) ontwikkeling van de Alblasserdamse gemeenschap.

Waarnemend burgemeester Alblasserdam
Vandaag (maandag 7 juli) bespreken de Commissaris van de Koning Jaap Smit, de fractievoorzitters van de gemeenteraad en een delegatie vanuit het college het vervolgproces rond de benoeming van een waarnemend burgemeester. Samen met de Commissaris van de Koning gaan zij op zoek naar een geschikte kandidaat, passend bij de gemeente Alblasserdam.

Vaste burgemeester
De waarnemend burgemeester wordt benoemd voor de periode tussen de benoeming van de vaste nieuwe burgemeester en het vertrek van Blase. Het is nog niet precies bekend hoe lang dit zal zijn. Na de zomer wordt vanuit de gemeenteraad het proces tot benoeming van een nieuwe vaste burgemeester opgestart.

Hardinxveld
Gelet op zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen, legt de heer Blase het burgemeestersambt in zowel Alblasserdam als Hardinxveld-Giessendam neer. De commissaris van de Koning overlegt op korte termijn met de fractievoorzitters van deze twee gemeenten over de ontstane situatie.