kopje-thee-gemeente-Alblasserdam-Desktop-Resolutie1ALBLASSERDAM – De D66, VVD en ChristenUnie in Alblasserdam hebben dinsdagavond 24 juni hun zorgen geuit over de opeenstapeling van functies van burgemeester Bert Blase. Aanleiding hiervoor was het voorstel tijdens de gemeenteraadscommissievergadering om Blase te benoemen tot lid van de Drechtraad, zodat hij vervolgens kan worden aangewezen als lid van het Drechtstedenbestuur.

Zorgen
“Met alles wat ons de komende tijd te doen staat in Alblasserdam, maken wij ons zorgen over de opeenstapeling van functies van de burgemeester en zijn beschikbaarheid. Hij is immers al burgemeester van Alblasserdam en van Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is hij voorzitter van het Johan de Witt gymnasium in Dordrecht en wordt hij nu gevraagd om lid te worden van het Drechtstedenbestuur,” zette Freek de Gier van de VVD uiteen.

Boven de partijen
Teus Stam van ChristenUnie was het met De Gier eens en voegde toe dat in de brief van burgemeester Brok van Dordrecht te lezen was dat de functie van Blase in het Drechtstedenbestuur zo’n twee dagen tijd per week in beslag zal gaan nemen. “Dat vind ik behoorlijk veel.” Ook Ramon Pardo van de D66 had een kanttekening bij de geplande benoeming van Blase. Hij vroeg: “Kunt u naar deze raad uitspreken dat, net als bij de invulling van uw ambt als burgemeester, u ook als Drechtstedenbestuurder boven de politieke partijen zal staan? En kunt u bevestigen dat de tijd en energie die u in nevenfuncties steekt, inclusief nu deze rol binnen het Drechtstedenbestuur, nog altijd niet ten koste gaan van uw hoofdfunctie: burgemeester zijn van dit mooie dorp?”

Herbevestiging
Blase kon de commissieleden geruststellen. “Dat u zorg heeft over hoe ik mijn tijd invul, is een teken van betrokkenheid. Dat waardeer ik. Wel is het goed om te zeggen dat deze voordracht voor mij geen taakverzwaring betekent. Ik doe dit werk namelijk al vier jaar. Het gaat om een lopende benoeming die wordt herbevestigd. En de tijdsinschatting van twee dagen per week is denk ik wel een beetje overdreven.”

Hoofdfunctie
Verder meldde Blase dat zijn aanwezigheid en toegankelijkheid niet lijdt onder zijn andere activiteiten. “Ik kan prioriteiten stellen en ben even zichtbaar en toegankelijk in Alblasserdam als ik geweest ben. Als u mocht ervaren dat dat niet het geval is, kunt u mij daar altijd op aanspreken. Burgemeester van Alblasserdam zijn, is en blijft mijn hoofdfunctie.”

Bestuurlijk
Over de mogelijk vermenging van zijn functies zei Blase: “Het ziet er naar uit dat ik vicevoorzitter van het DSB wordt en ‘netwerkbestuur en netwerkorganisatie’ in mijn portefeuille krijg. Dat is binnen alle portefeuilles de meest bestuurlijke. Voor mij was dat een reden om die functie te ambiëren, zodat ik niet te veel op de politieke agenda het debat hoef te sturen.”

Akkoord
Na de toelichting van de burgemeester, waren de zorgen weg en gingen de Alblasserdamse politici van harte akkoord met het benoemingsvoorstel. “Daar ben ik mee verguld,” zei Blase.

Plezier
Vorig jaar sprak de PvdA ook al zorgen uit over de werkdruk van Blase. De burgemeester meldde toen dat hij zijn werk niet als een overmatige belasting ervaart, omdat hij het werk met plezier doet en daar energie van krijgt.