woonwagens alblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van zes tot acht stenen woonwagenwoningen aan het Lint Vinkenpolderweg. Hiermee start de eerste fase van de herhuisvesting van het woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg, waartoe al eerder is besloten. Voor de bewoners betekent dit een einde aan een jarenlange periode van onzekerheid over hun woonlocatie.

Niet geschikt
Uit onderzoek is gebleken dat de Staalindustrieweg niet geschikt is om te wonen, vanwege de belasting door industrie en het verkeer. De raad vindt het daarom noodzakelijk dat de bewoners verhuizen naar een veiliger leefomgeving. Uiterlijk 1 januari 2019 moet de hele verhuisoperatie afgerond zijn. Naast de locatie voor de woonwagenwoningen wordt een nieuwe locatie met standplaatsen voor woonwagens gerealiseerd in de 2e linie Lint Vinkenpolderweg (ten oosten van het sportpark).

Twee locaties
De twee woonlocaties zijn in oktober 2012 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld, op voorstel van een tijdelijke raadscommissie die zich daar in 2012 mee heeft beziggehouden. Het afgelopen jaar zijn de plannen nader uitgewerkt en is er gesproken met de bewoners over de verdeling van de toekomstige woonplekken. ,,Als gemeente doen we ons best deze mensen een zo goed mogelijk woonaanbod te doen, waarbij we uiteraard ook rekening houden met de omwonenden van Lint Vinkenpolderweg”, aldus wethouder Dorien Zandvliet.

1,7 miljoen
Om de plannen uit te voeren, vraagt het college de gemeenteraad een krediet van ruim 1,7 miljoen euro te verlenen. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van de woningen in de eerste fase, de voorbereiding van de aanleg van de tien nieuwe standplaatsen, de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, geluidswerende maatregelen en een sociaal plan voor de verhuiskosten en vergoedingen aan de bewoners.

Gemeenteraad
Op 2 juli wordt het voorstel in de Raadscommissie Grondgebied behandeld waarna de gemeenteraad zich nog vóór het zomerreces, op 8 juli, over de plannen kan uitspreken.