Asterisk Erasmus (Medium)ALBLASSERDAM – In Alblasserdam is binnen Stichting PCOAZ een Asterisk* groep gestart met meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van de drie PCOAZ scholen De Boeg, De Loopplank en De Schalm. “Deze leerlingen hebben een andere onderwijsbehoefte dan de ‘gemiddelde’ leerling, zoals bijvoorbeeld verrijking van lesstof door verbreding en verdieping,” legt communicatiemedewerkster Alja van Manen uit.

In alle groepen krijgen deze leerlingen naast de basisstof op bepaalde momenten al passende leerstof via bijvoorbeeld een speciale, aanvullende verrijkingsmethode die aansluit bij de motivatie van de leerling. Vanaf groep 5 worden grotere projecten samen uitgevoerd in de gezamenlijke Pittigeplusklas, tijdens één dagdeel per week. De Asterisk* leerlingen krijgen één ochtend per week les van speciaal geschoolde leerkrachten in een vaste ruimte. Leerkracht Marjolijn Boer vindt het ontzettend leuk om met deze kinderen te werken. “Ik sta soms versteld van hun wijsheid, maar ik moet ook wennen aan de meer coachende in plaats van lerende rol. Kennis vergaren kunnen ze zelf, maar ze hebben een coach nodig die hen op verschillende sporen kan brengen.”

De groep behandelt andere lesstof, zoals economie, geneeskunde en filosofie, waarbij ze voor de inhoud samenwerken met de Erasmus Universiteit Rotterdam.De leerlingen hebben daar ook al een startcollege gevolgd. Meer informatie is te vinden op www.pcoaz.nl.