voetbalkooiALBLASSERDAM – De Plantage, het gebied tussen de kinderboerderij langs de Plantageweg en basisschool Het Palet aan de Van Eesterensingel in Alblasserdam, zou in de eerste helft van 2014 een stevige opknapbeurt krijgen. De gemeenteraad stelde vorig jaar 514.000 euro beschikbaar voor fase 1 om het gebied her in te richten. Zo komt er een speeltuin en een schoolplein en worden er ondergrondse containers aangelegd. Verder zullen de huidige vlonders en beschoeiingen gerenoveerd worden. Tot slot is het de bedoeling dat de H. J. de Haanstraat deels wordt verlegd, zodat er direct naast Het Palet ruimte ontstaat voor uitbreiding van het schoolplein.

Het project was opgesplitst in twee delen en zou apart uitgevoerd worden, om zodoende snel van start te kunnen gaan. De voorbereiding van het Project van Eesterensingel-Oost is echter zo voorspoedig verlopen dat de technische uitwerking bijna gelijktijdig met de technische uitwerking van De Plantage kan worden uitgevoerd. Daarom is besloten om beide projecten binnen één project uit te werken binnen één bestek.

Wethouder Peter Verheij meldt: “Rekeninghoudend met de Paardenmarkt, de daarbij behorende wielerronde en de die tijd lopende bouwvak bleek het niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder daarbij de Paardenmarkt en de Wielerronde te hinderen. Dit leidde tot de keuze om de voorbereiding en de uitvoering van het project Herinrichting Polderstraat eerst uit te voeren, en de uitvoering van de Van Eesterensingel-Oost uit te stellen.”

Het totale project wordt later dit jaar alsnog uitgevoerd.