makado center alblasserdamALBLASSERDAM – De twee nieuwe Alblasserdamse wethouders Arjan Kraijo en Dorien Zandvliet en burgemeester Bert Blase zijn zaterdag 21 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in het Makado winkelcentrum in Alblasserdam om daar ideeën en tips op te halen voor het nieuwe collegeprogramma. Iedereen die suggesties heeft voor de toekomst van Alblasserdam, is van harte welkom om ze op de ‘ideeënmuur’ te komen plakken.

De afgelopen zes weken voerden de wethouders, zoals aangekondigd bij de presentatie van het coalitieakkoord eind april, al veel gesprekken met ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners. De ideeën die in deze gesprekken naar voren zijn gekomen, worden verwerkt in het collegeprogramma dat inmiddels is omgedoopt in Samenlevingsagenda. Hiermee wil het college nadrukkelijk laten zien dat het een programma is van de gehele Alblasserdamse samenleving, waaraan zowel de gemeente als inwoners en partners hun bijdrage leveren. Niet alleen bij het maken van de plannen, maar ook bij de uitvoering ervan.

Afgelopen week heeft de gemeenteraad tijdens een werkbijeenkomst met het college input geleverd voor de Samenlevingsagenda. Komende week kunnen ook inwoners van Alblasserdam hun steentje bijdragen. Een aantal heeft dat al gedaan, via social media en e-mail, maar de wethouders en de burgemeester willen ook graag persoonlijk met Alblasserdammers in gesprek over hun wensen en ideeën voor het dorp. Daarom zijn ze zaterdag de 21ste in het Makadocenter. ,,We kijken ernaar uit door veel Alblasserdammers geïnspireerd te worden”, zegt Dorien Zandvliet, ,,en hopen op een muur vol tips.”

De suggesties worden in de laatste week van juni verwerkt waarna de Samenlevingsagenda nog voor de zomervakantie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.