Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam stelt hoger beroep in tegen het verlenen van de vergunning door de provincie voor proeven met het verwerken van asbesthoudend staalschroot door Nedstaal. Ook vraagt de gemeente de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen om te voorkomen dat het bedrijf met de proeven start vóór het hoger beroep is behandeld.

De gemeente vraagt de voorlopige voorziening omdat Nedstaal eerder heeft aangegeven nog vóór de zomer te willen beginnen met de proeven. Hierbij wordt metaalschroot waarin asbest is verwerkt op hoge temperatuur versmolten. Deze verwerkingsmethode zou een alternatief kunnen zijn voor het opslaan van asbest.

Op 14 april 2014 heeft de Rechtbank Den Haag in kort geding de bezwaren van de gemeente tegen het verlenen van deze vergunning door de provincie Zuid-Holland ongegrond verklaard. Na zorgvuldige afweging en overleg met betrokkenen en deskundigen heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam besloten tegen deze beslissing van de rechtbank hoger beroep in te stellen.

Burgemeester Bert Blase: ,,Het is onze verantwoordelijkheid te waken over de volksgezondheid en de veiligheid in Alblasserdam. De proeven die Nedstaal wil uitvoeren met het op hoge temperatuur versmelten van het asbesthoudend schroot dragen in onze ogen nog teveel risico. Wij willen de garantie dat er geen asbest uit de fabriek kan ontsnappen. Daarom zijn we naar de rechter gestapt en stellen we nu hoger beroep in. Want die garantie is er niet. ”

De Rechtbank Den Haag baseerde zich in haar vonnis in april op onderzoek door TNO. Hieruit komt naar voren dat er bij proeven in het laboratorium geen asbest is vrijgekomen. De resultaten van dit onderzoek worden door andere deskundigen echter in twijfel getrokken.

De gemeente laat daarom een technisch tegenonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd ingenieursbureau naar de effecten en mogelijke risico’s van de proeven voor de directe omgeving. De resultaten van dit onderzoek worden ingebracht in het hoger beroep.