BOs RijkeeALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is bezig met het opstellen van een herinrichtingsplan voor Bos Rijkee. Dit bosperceel ligt achter Huis Rijkee aan de Cortgene 9. In de tuin naast het huis ligt een aantal historische muurtjes, zogenaamde stinzen. Deze muurtjes zijn in lagen (terrassen) aangebracht in het talud en waren vroeger begroeid met stinzenplanten. Omdat deze historische muurtjes een belangrijk uitgangspunt vormen bij het opstellen van een inrichtingsplan voor de tuin, worden ze de komende week zorgvuldig in kaart gebracht.

Lage beplanting wordt weggesnoeid
Dit in kaart brengen gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf, dat de muurtjes handmatig en met behulp van een grondradar lokaliseert. Om dit goed te kunnen doen wordt de beplanting die laag bij de grond groeit weggesnoeid. Deze beplanting groeit vanzelf weer aan. Het werk start donderdag 15 mei en duurt naar verwachting een week. Het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

Uniek stukje Nederland
Bos Rijkee is van oorsprong een zogenaamd geriefhoutbos dat hoort bij Huis Rijkee. Van oudsher zijn huis en bos onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. De ligging en de verkaveling zijn historisch gezien van groot belang. Daarnaast is de sloot die parallel aan de Wilde Woutstraat ligt het restant van een eeuwenoude kreek die vroeger in rivier De Noord uitmondde. Een dergelijk bos kwam vroeger veel voor in het westen van Nederland, maar wordt momenteel vrijwel nergens meer aangetroffen. Daarmee is Bos Rijkee uniek te noemen.

Grote renovatie start in november
Het bos is sinds 2004 in eigendom van de Gemeente Alblasserdam. Gelet op de grote historische waarde van het bos en de tuin wil de gemeente beide opknappen. Begin dit jaar is een projectgroep samengesteld die verantwoordelijk is voor de nieuwe plannen. In de projectgroep is onder andere de historische vereniging West Alblasserwaard vertegenwoordigd. De planning is om in november dit jaar te starten met de grote renovatie van het perceel.