IMG_5284 (Medium)ALBLASSERDAM – De nieuwe voetbalkooi langs de Van Eesterensingel in Alblasserdam is vrijdag 9 mei feestelijk geopend met het doorknippen van een lint en het oplaten van ballonnen. Na de openingsceremonie gaven de kinderen van Family Sports Dance and Fit een dansoptreden op het nieuwe kunstgrasveld. Daarna werd er een voetbaltoernooi gehouden. Burgemeester Bert Blase zei in zijn toespraak te hopen dat de jeugd zelf hun afval op gaat ruimen en er voor zorgt dat de buurt geen overlast ondervindt.

Meester Willem
Nu is het nog zo dat meester Willem (conciërge) van basisschool Het Palet nog bijna iedereen dag afval gaat ruimen in en rondom de kooi. Kinderen van de school zetten hem daarom tijdens de opening in het zonnetje en gaven meester Willem een mooie bos bloemen. De voetbalkooi wordt dagelijks door tientallen jongeren uit Alblasserdam bezocht. Ook de kinderen van basisschool Het Palet maken gretig gebruik van de voorziening.

Bij de kinderboerderij
Tot 2011 stond in het Damdorp een voetbalkooi bij het Van Nesplantsoen. Die kooi moest op last van de bestuursrechter worden weggehaald, omdat de voorziening op die plaats in strijd was met het bestemmingsplan. Enkele weken later stelde wethouder Ad Cardon voor om een nieuwe kooi te bouwen bij het speeltuintje langs de Wilde Woutstraat bij het Makado. Dat idee stuitte echter op zóveel verzet van omwonenden (Nedersassen, red.), dat er naar alternatieve locaties werd gezocht. De jeugdgemeenteraad stelde voor om de voorziening bij de kinderboerderij te plaatsen. Dat idee bleek wel haalbaar.

Stalen draden
De nieuwe kooi aan de Van Eesterensingel is voorzien van stalen draden in plaats van hekwerk, zodat geluidsoverlast van rammelend hekwerk beperkt blijft. Verder is er een balk bij de ingang geplaatst, om te voorkomen dat fietsen en scooters binnen de kooi neergezet worden.
600.000 euro
De voetbalkooi is onderdeel van de herinrichting van ‘De Plantage’. De Alblasserdamse gemeenteraad stelde in september 2013 een bedrag van bijna 600.000 euro beschikbaar voor het totale project. De Plantage is het gebied tussen de kinderboerderij langs de Plantageweg en basisschool Het Palet aan de Van Eesterensingel. Behalve de voetbalkooi, komt er een speeltuin en een schoolplein. Om dat schoolplein te kunnen realiseren, wordt een deel van de H.J. de Haanstraat verlegd. Verder zullen er ondergrondse containers aangelegd worden en worden de huidige vlonders en beschoeiingen gerenoveerd.

IMG_5284 (Medium)

IMG_5289 (Medium) IMG_5314 (Medium) IMG_5324 (Medium) IMG_5329 (Medium) IMG_5330 (Medium) IMG_5341 (Medium) IMG_5346 (Medium) IMG_5364 (Medium)