IMG_0242 (Medium)ALBLASSERDAM – Sjoerd J. Veerman heeft afgelopen week afscheid genomen als wethouder van Alblasserdam. Zeven jaar lang was Veerman als bestuurder actief in het Damdorp. De burgemeesters Blase en Brok van Alblasserdam en Dordrecht spraken tijdens de afscheidsreceptie lovende woorden. “Naast de zeer gerichte blik op de uitvoering, heeft Sjoerd ook nadrukkelijk het oog gehad op het beleid in de verdere toekomst van de Drechtsteden,” vertelde Brok.

Subsidies
Hij noemde als voorbeeld de ‘agenda openbaar vervoer 2020’. Verder roemde Brok Veerman vanwege de bedragen die hij vanuit de provincie naar Alblasserdam had weten te krijgen. Brok: “Voor de informatiezuilen kregen we 100.000 euro, voor de watertaxisteiger 125.000 en voor een wandelroutenetwerk 240.000 euro.”

Intensieve jaren
Burgemeester Blase vertelde: “Het waren intensieve en enerverende jaren. Je was nog maar net aangetreden en verhuisd of de gemeente Alblasserdam kwam in zwaar weer terecht. De bestuurscrisis, waarover we nu alleen nog maar in de verleden tijd praten, brak in volle hevigheid aan. De periode daarna was minder woelig. Je vond je plaats in het bestuur en bouwde aan relaties.”

Hoogte -en dieptepunten
Verder complimenteerde Blase de wethouder voor zijn betrokkenheid bij projecten als de nieuwbouw van het zwembad, de brandweerkazerne en Hof en Singel. Blase benoemde ook de dieptepunten uit de afgelopen zeven jaar: “We herinneren ons nog levendig de indringende bedreigingen die je hebt ondergaan van bewoners die van mening waren dat gemeentelijke plannen niet deugden. Ook voor je gezin was dit een hachelijke periode. Of neem de zaak rond Nedstaal en asbest. Dit leidde uiteindelijk tot een motie van wantrouwen tegen jou en dat ging niet in de koude kleren zitten.”

Dankwoord
De burgemeester eindigde met een dankwoord en zei: “Sjoerd, ik wil je danken voor je inzet en prestaties. De gemeente Alblasserdam heeft de afgelopen jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt. Qua voorzingen, financieel en bestuurlijk. Jij droeg daaraan je steentje bij. Nu richt je je blik vooruit. Ik wens jou en je gezin daarbij al het goede. Dankjewel!”

 

Wethouder Veerman sprak na de beide toespraken:
Na zeven jaar wethouderschap in Alblasserdam komt er een einde aan een boeiende tijd. Ik heb met genoegen mij zeven jaar ingespannen om Alblasserdam mooi te houden en waar mogelijk mooier te maken. Dat ik zeven jaar geleden werd gevraagd om de rivier over te steken en dat ik daar positief op heb gereageerd; dat doet mij nog elke dag goed.

Optimistisch
Onlangs werd mij nog toegevoegd dat ik ‘optimistisch van aard’ ben. Ik denk dat die karakterschets juist is. Ook op een dag met veel bewolking ben ik er van overtuigd dat ‘achter de wolken de zon schijnt’. “Of, wat ik altijd denk ”Als er beren op de weg zijn, is er in ieder geval een weg”! Het is ook een houding die je mag hebben, want met z’n allen kunnen we zoveel (meer)!   Ik ben niet dogmatisch, meen ik. De (orthodoxe) katholieke theoloog Karl Rahner (1904-1980) merkte eens op: Dogma’s zijn net straatlantaarns zij wijzen dwalenden de weg, alleen dronkaards klampen zich er aan vast.

God
Bovendien, en dat weten de meesten wel, het is niet eigen kracht dat ik mijn werk doe. Ik weet mij gedragen door het geloof in een almachtig God. In het dorp met de 17 kerken wordt er veel gebeden, ook voor de plaatselijke overheid. Zelf heb ik ook iedere nacht de bestuurders van de gemeente in mijn gebeden opgedragen.

Fietsende wethouder
Mijn streven was om een fietsende wethouder te zijn. Fietsers zijn de meest voldane bewoners van Nederland. Ze verplaatsen zich bijna gratis en hoeven niet bang te zijn dat ze ver van huis geraken.  Leerde ik van Koos van Zomeren  [uit: Het verkeerde paard].

Dichtbij
Dichtbij de bevolking, dicht op het werkveld Ook duurzaam. Niet een tijd van vergezichten en hoge idealen, maar met beide benen op de grond (geen stadse fratsen) maar doen wat we beloven. Dat is zo op het terrein van de woningbouw (zie alle plaatjes die langs komen) op het terrein van bedrijfsleven, de nieuwbouw van het zwembad, de bouw van de scholen: Maasplein, Het Palet en de Beukelman aan de Mesdaglaan waarvoor ik enkele jaren verantwoordelijk was en die door Peter Verheij echt op de kaart is gezet. Duurzaamheid is een leidend thema geweest. Net als meedoen.

Structuurvisie
De structuurvisie is opgesteld en geeft een beeld voor de langere termijn. De insteek van de structuurvisie is geen traditionele. Er is nadrukkelijk gekozen voor het benoemen van een profiel en ambitie en niet voor het vastleggen van een eindbeeld.

Eind 2012 is het profiel voor Alblasserdam vastgesteld:
* Bedrijvig Hollands Dijkdorp,
* Een woondorp met ruime werkgelegenheid en
* Groeiende mogelijkheden voor toerisme.

De OESO meldde onlangs nog dat in 2030 1,8 miljard toeristen over de wereld reizen, bijna twee keer zoveel als in 2012. Steeds minder vaak zijn dat lang-vooruit-boekers. Een enthousiast verhaal op een site of app zal mensen inspireren om spontaan het vliegtuig of de trein te pakken. De sector groeit jaarlijks met 3,3 procent, vooral in Azië. Ik hoop dat Alblasserdam en de regio Drechtsteden dit oppakken.

Veel veranderd
In de tijd dat ik voor Alblasserdam werkte is er heel veel veranderd. Niet in de laatste plaats ook binnen mijn portefeuilles, die ik mocht beheren. Ook in dat opzicht laat mijn werk onmiskenbaar een blijvend spoor achter. Daar ben ik groos mee;  ‘trots’ zou een verkeerd woord zijn om dat het ons gegevens is. Natuurlijk geeft het wel veel voldoening.  We, het college, heeft een steen verlegd in de rivier. De resultaten zijn er.

Niet altijd waardering
Niet altijd viel mij waardering ten deel. Ik hoop dat er nooit misverstand over hoefde te bestaan wat mijn passie is de publieke zaak en mijn overtuiging. Ik heb vanuit mijn levensovertuiging daar gestalte aan gegeven. Ik heb mij onbeperkt ten dienste gesteld van de Alblasserdamse zaak. Had geen betaalde nevenfuncties en heb geprobeerd het dorpsbestuur gezicht te geven. Niet om roem te verwerven, wel om daden te stellen waardoor het beter zou gaan met ons dorp. Als ik kijk naar het financiële aspect dan zijn er bemoedigende resultaten. Over het saldo van de jaarrekening 2013 zal Peter Verheij namens het college over enkele dagen mededelingen doen. Maar het zijn zwarte cijfers.

Sporthal
Ook de  stand van de reserves, de voorzieningen en de schuldenpositie zijn stuk-voor-stuk verbeterd. Ik hecht er aan om dat te noemen, omdat daar bestuurders voor ingehuurd zijn. Ik moet denken aan C.B. Samuel! Deze man gaf hele wijze raad:   Zonder geld kun je allerlei romantische beloften doen, maar wanneer het geld daar is, bedenk je opeens dat je een nieuw paar schoenen nodig hebt. Het bijzondere is wel dat we niet alleen maar het geld op de orde hebben gebracht zonder iets te investeren. Integendeel, het investeren is doorgegaan. Nieuwe projecten lopen, zoals Landvast, een tweede sporthal door CKC Kinderdijk en KDO; Haven Zuid met z’n portiersloge, de aanlegsteiger, de TOP.

Drechtstedenbestuur
Ook heb ik zeven jaar deel uitgemaakt van  het Drechtstedenbestuur. De Drechtstedelijke samenwerking is een zegen voor Alblasserdam. Het verzekerd de zelfstandigheid en geeft tegelijk de basis voor meer ambtelijke en bestuurlijke kwaliteit. Toen ik in het bestuur kwam was dat met Ronald Bandell die ik nog vanuit mij jeugd kende. Daarna was het even wennen aan Arno Brok, maar die doet het minstens zo goed. Hij is zelfbewust, let op de onderlinge verbanden en weet rekening te houden met de kleintjes binnen de Drechtsteden. Ik heb daar mooie projecten mogen doen, zoals de Waterbus, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, groen en vrijetijdseconomie. Zeven mooie jaren, waarin de samenwerking erg is gegroeid. Het vrijblijvende, werd steviger geformaliseerd

Waardering
Graag wil ik op dit moment mijn dank uitspreken richting de gemeenteraad. We hebben goed samengewerkt en er is veel tot stand gekomen. Alblasserdam staat er beter voor dan ooit. Ook dank aan mijn collega’s: Ad Cardon, Peter Verheij en Bert Blase. Ook dank aan Rianne en in haar alle medewerkers.

IMG_0242 (Medium)
DSC_3660 (Medium)

DSC_3670 (Medium)

DSC_3688 (Medium)

DSC_3706 (Medium)

DSC_3724 (Medium)

DSC_3733 (Medium)

DSC_3792 (Medium)

IMG_0236 (Medium)

IMG_0243 (Medium)