Bouw nieuw zwembad blokweerALBLASSERDAM – De bouw van het nieuwe zwembad aan de Sportlaan in Alblasserdam gaat zo voorspoedig, dat het er naar uitziet dat het bad in het vierde kwartaal van dit jaar al kan worden opgeleverd. Na die tijd kan het oude zwembad Blokweer in principe direct worden afgebroken. Met woningontwikkelaar Herkon was echter afgesproken dat het bad pas na juli 2015 afgebroken zou worden. De kosten zouden dan gedekt worden uit de opbrengsten van woningbouwproject Hof en Singel. Eerder slopen dan 2015 zou een aanslag zijn op de liquide middelen van de ontwikkelaar.

Toch ziet de gemeente Alblasserdam het liefst dat het gebouw direct na de opening van het nieuwe bad, gesloopt wordt. Dit in verband met veiligheidsredenen. De gemeente heeft daarom besloten om de kosten voor de sloop voor te schieten. Het sloopgeld wordt voor uiterlijk op 1 juli 2015 terugbetaald door ontwikkelaar Herkon.