IMG_9809 (Medium)ALBLASSERDAM –  Burgemeester Blase van Alblasserdam heeft woensdagochtend 23 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer J. Penning ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland en als bestuurslid van het districtscomité Zwijndrecht e.o. van de Gereformeerde Bijbelstichting. Van 1990 tot 2002 was de heer Penning (82) bestuurslid/tweede voorzitter van de Stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Dankwoord
“Och mensen,” stamelde Penning toen hij van de burgemeester te horen kreeg dat hij gedecoreerd zou worden. Na de onderscheiding zei de Alblasserdammer: “Ik wil graag mijn dank betuigen aan de Schepper en Weldoener die mij kracht heeft gegeven om dit werk te kunnen en te mogen doen. Daarnaast wil ik ook iedereen die hier aan mee heeft gewerkt hartelijk bedanken.” Na het dankwoord werd, samen met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Kerkstraat)  psalm 146 vers 3 (Zalig hij, die in dit leven) gezongen.

Orde van Oranje-Nassau
De heer Penning is gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Het Kapittel voor de Civiele Orden benoemt hem gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in de woning van de heer Penning aan de Plantageweg in Alblasserdam.

IMG_9809 (Medium)

IMG_9812 (Medium) IMG_9818 (Medium) IMG_9819 (Medium) IMG_9820 (Medium) IMG_9826 (Medium)