Tegen de voorgenomen proeven van Nedstaal werd in het dorp stevig geprotesteerd...

Tegen de voorgenomen proeven van Nedstaal werd in het dorp stevig geprotesteerd…

ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam mag een proef doen met het omsmelten van asbesthoudend schroot. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag 15 april bepaald. Nedstaal start per direct de voorbereidingen en hoopt voor de zomer de eerste asbestproef te kunnen uitvoeren. Het staalbedrijf had toestemming voor de proef gekregen van de Provincie Zuid-Holland, op advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Tegen dat besluit werd door het actiecomité Asbest Nedstaal Nee en de colleges van B&W van Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht beroep aangetekend.

Teleurgesteld
De Haagse rechtbank heeft de bezwaren afgewezen. De gemeente Alblasserdam is teleurgesteld over de uitspraak. Of de gemeente in hoger beroep gaat, was dinsdagmiddag nog onduidelijk. “We hebben de stukken net binnen en zijn die aan het bestuderen. Ik verwacht daar morgen meer over te kunnen zeggen. We sluiten het in ieder geval niet uit,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee, dat in de afgelopen maanden fel protesteerde tegen de mogelijk asbestproef, zegt sowieso in hoger beroep te gaan.

Gemeentes niet ontvankelijk
De colleges van de twee aangrenzende gemeentes zijn door de rechtbank in hun beroep niet ontvankelijk verklaard. Volgens de rechter zijn burgemeester en wethouders van Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht bestuursrechterlijk gezien géén belanghebbenden in deze kwestie.

Veiligheid is gewaarborgd
Jan-Henk Wijma, directeur van het staalbedrijf is blij met de uitspraak: “De rechter heeft inhoudelijk geoordeeld, dat bij deze proef de veiligheid van mensen in en om de fabriek is gewaarborgd. Alle bezwaren die zijn ingebracht zijn ongegrond verklaard. Dit vonnis geeft dus niet echt aanleiding voor de tegenpartijen om in hoger beroep te gaan,” vertelt Wijma.

De voorbereidingen worden direct gestart. Zo zal er voor de eerste proef één ton asbesthoudend staal ingekocht worden. Wijma illustreert: “Bij de eerste proef gaat het om een half containertje met staalschroot. Pas nadat die proef geëvalueerd is, gaan we door met proef twee,drie en zo verder. Het bevoegd gezag wordt geïnformeerd over wanneer de proeven gedaan worden. We hebben een vergunning om in het totaal honderd ton staalschroot te verwerken. Als de proeven slagen, zullen we een vergunningstraject voor een reguliere vergunning opstarten.”

Onrust en commotie
Het plan om een proef te nemen met het meesmelten van asbesthoudend schroot in het productieproces van het staalbedrijf leidde in Alblasserdam tot veel onrust en commotie. Omdat niet geheel duidelijk is of er asbestvezels vrij kunnen komen, is het nodig om daar eerst een proef mee te doen. Het actiecomité oordeelde dat mensen in de omgeving van het bedrijf op zo’n manier proefdieren worden. Onderzoekers van TNO oordeelden dat Nedstaal voldoende veiligheidswaarborgen heeft ingebouwd om de proef op een verantwoorde wijze uit te voeren.

1500 graden
Nedstaal heeft vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd om kleine hoeveelheden hechtgebonden licht asbesthoudende staalschroot toe te voegen aan de staalsmelt. “Zodra het asbesthoudend schroot in aanraking komt met het vloeibare staal van meer dan 1500 graden Celsius worden de asbestvezels omgezet in onschadelijke bestanddelen. De fabriek en schoorsteen worden tijdens de proef continu streng gecontroleerd op de aanwezigheid van vrijgekomen asbestdeeltjes,” laat een woordvoerder van Nedstaal weten.

Veilig
De zegsvrouw vervolgt: “Voor deze proef heeft Nedstaal een veilige methode ontworpen om te voorkomen dat asbestdeeltjes tijdens de verwerking vrij kunnen komen. TNO heeft laten zien dat in het ‘worst case’ scenario van een niet-werkende afzuiging er geen asbestvezels in de omgeving terecht komen. De asbestproef moet bevestigen dat de verwerking van asbesthoudend schroot tot staal ook in de praktijk veilig is. Tijdens de proef zullen zowel directie van Nedstaal als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezig zijn. Nedstaal hoopt met de asbestproef bewoners en gemeente te kunnen overtuigen dat het bedrijf een veilige en duurzame methode heeft ontwikkeld om asbest definitief uit het leefmilieu te halen.”

OZHZ
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zag op basis van het oordeel van TNO géén reden om toestemming te weigeren voor de proef. De Provincie Zuid-Holland (die formeel bevoegd gezag is) besloot daarop vergunning te verlenen. Dat leidde in februari tot de rechtszaak, waarin nu is uitgesproken dat de proef door mag gaan. Tekst Peter Stam en Rijnmond.nl.

De uitspraak is woensdag gepubliceerd en is hier in te zien.