jubilarissen SDG [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse muziekvereniging Soli Deo Gloria heeft op de jaarlijkse algemene ledenvergadering twee trouwe leden gehuldigd vanwege hun jubileum bij de vereniging. De heren Paul van Driel en Simon Stehouwer waren beide in het afgelopen jaar maar liefst 25 jaar verbonden aan de vereniging. Zij kregen de zilveren bondsspeld. Diezelfde avond legde voorzitter Liesbeth van Utrecht haar functie neer. Zij droeg de voorzittershamer na vijf jaar voorzitterschap over aan David van Kwawegen.Paul van Driel
Paul musiceerde al  toen hij 25 jaar geleden lid werd van Soli. Hij had namelijk al een muzikale carrière achter de rug bij een vereniging in Oud-Vossemeer. Paul bespeelde bij Soli achtereenvolgens de sopraan saxofoon, de bariton saxofoon en na een korte onderbreking, de bes trombone, gevolgd door de bes-bas. Paul is op muzikaal gebied van alle markten thuis en kenmerkt zich als een echte “verenigingsman”. Iemand waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Ook het gezin van Paul is van grote waarde voor de vereniging, naast Paul bespelen ook zijn echtgenote Anneke en hun 3 kinderen een instrument bij de vereniging.

Simon Stehouwer
Simon bespeelt sinds 1989 op zeer verdienstelijke wijze slagwerk bij Soli. Simon speelt zowel bij het fanfare orkest als bij de Melody Percussion Band. Simon is daarnaast ook tamboer – maître van de vereniging en heeft Soli in het verleden in die hoedanigheid vele rondjes laten lopen door Alblasserdam en omstreken.  Simon is jarenlang bestuurslid geweest van Soli en regelt ook nu nog achter de schermen veel belangrijke zaken voor de vereniging. Ook Simon is een echte verenigingsman waar je nooit tevergeefs een beroep op doet.

Waardering
Als blijk van waardering voor het 25 jarig lidmaatschap ontvingen de beide heren uit handen van voorzitter Liesbeth van Utrecht de zilveren bondsspeld behorende bij dit jubileum. Het is voor de vereniging van onschatbare waarde om leden in hun midden te hebben die dag in dag uit voor de vereniging bezig zijn en deze daardoor in stand houden en waar mogelijk versterken.

Voorzittershamer
Tijdens dezelfde algemene ledenvergadering  heeft voorzitter Liesbeth van Utrecht haar bestuursfunctie neergelegd. Bestuur en leden van Soli Deo Gloria zijn Liesbeth dankbaar voor alles wat zij heeft betekend voor de vereniging als bestuurslid en de laatste 5 jaren als voorzitter van de vereniging. Liesbeth heeft de voorzittershamer van de vereniging overgedragen aan David van Kwawegen.

Jubilarissen SDG van link naar rechts: Paul van Driel, Liesbeth van Utrecht, Simon Stehouwer.

Jubilarissen SDG van link naar rechts: Paul van Driel, Liesbeth van Utrecht, Simon Stehouwer.