IMG_7344-MediumALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de omstreden kap van één van de twee oude platanen bij het Trosgebouw eerder deze week, is vrijdag 4 april een pittig gesprek gevoerd tussen ontwikkelaar Reuvers en de gemeente Alblasserdam. Daarin heeft de gemeente haar ongenoegen geuit over de gang van zaken. Verder is, in lijn met de afspraken die er al waren, expliciet afgesproken dat de kap van de tweede plataan niet eerder dan 22 april plaats zal vinden, tenzij de gemeente op basis van een uitspraak van de bezwaarschriftencommissie eerder toestemming geeft. 22 april wordt er uitspraak gedaan over het bezwaar dat tegen de kap is gemaakt.

Donderdag 3 april ging één van de bomen tegen de vlakte. Volgens de gemeente was dat tegen de gemaakte afspraken in, omdat er door de Stichting Groene Long bezwaar was gemaakt tegen de kapvergunning. Ontwikkelaar Reuvers meende dat er desondanks toch gezaagd mocht worden, omdat er geen voorlopige voorziening bij de rechtbank was aangevraagd en er geen verbod was om de bomen om te halen.

Ontwikkelaar Reuvers wil op korte termijn bij het Trosgebouw twintig woningen bouwen. De twee platanen voor het gebouw staan daarbij in de weg en behoud van de bomen zou Reuvers zo’n 23.000 euro aan extra kosten opleveren. In het oorspronkelijke contract met de aannemer stond dat  de gevel van het ruim 130 jaar oude gebouw en de platanen behouden zouden blijven. Later kwam de ontwikkelaar met de vraag of de bomen en de gevel toch weggehaald mochten worden. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd en er werd een vergunning afgegeven. Wel werd afgesproken dat er twee andere platanen hergeplant zouden worden en dat de nieuwe gevel zoveel mogelijk gebouwd wordt uit het oude materiaal. In februari maakte de Stichting Groene Long bezwaar. In het contract tussen de ontwikkelaar en Reuvers stond, dat zolang er bezwaarprocedure loopt tegen de kap, de bomen moeten blijven staan.

IMG_7344-Medium