IMG_7339 (Medium)ALBLASSERDAM – Één van de twee oude platanen voor het Trosgebouw langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam is donderdagochtend 3 april gekapt. Dit is volgens een woordvoerder van de gemeente Alblasserdam gedaan in opdracht van ontwikkelaar Reuvers, die op de locatie van het Trosgebouw een twintigtal woningen wil bouwen. “De gemeente heeft het werk direct stil laten leggen toen geconstateerd werd dat de boom, tegen de afspraken in, werd gekapt. Wij vinden de handelswijze van de ontwikkelaar onaanvaardbaar en hebben Reuvers ter verantwoording geroepen,” vertelt Ilona Reijndorp, woordvoerster namens de gemeente Alblasserdam.

Bezwaar
De Stichting Groene Long maakte in februari bezwaar tegen de vergunning om de beide bomen te kappen. “Wij voelen ons verantwoordelijk voor het groen in de wijk en voor deze twee oude bomen in het bijzonder. Het groen langs de dijk is al zo schaars,” vertelde Peter van Driel, voorzitter van de Groene Long.

Afspraken
Omdat er bezwaar was aangetekend, was door de gemeente aan de bezwarencommissie toegezegd dat de bomen, zolang de procedure loopt, niet gekapt zullen worden. Deze toezegging is gebaseerd op het voorbehoud in het contract tussen gemeente en ontwikkelaar Reuvers. Op basis hiervan heeft de gemeente de ontwikkelaar opgedragen niet te kappen.

Geen verbod
Annechien Bos, projectontwikkelaar bij Ontwikkelaar Reuvers zegt dat er geen kapverbod was. “We hebben een kapvergunning gekregen van de gemeente en daar hebben we gebruik van gemaakt. Wel is het zo dat de gemeente dringend had verzocht om dat niet te doen, omdat er bezwaar was gemaakt, maar er was geen verbod. En zolang er geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd, mogen wij gewoon kappen,” vertelt Bos.

Afspraken
De gemeente Alblasserdam kijkt daar anders tegenaan. “Wij hadden de contractuele afspraak dat er niet gekapt zou worden, voordat de bezwaarprocedure afgerond zou zijn. Dat was een afspraak tussen de gemeente en de ontwikkelaar,” aldus woordvoerster Reijndorp van de gemeente.

Gegronde reden
Nu de kap door de gemeente is stilgelegd, is het even afwachten voor Reuvers of de tweede boom ook tegen de vlakte gaat. Bos: “Vrijdag 4 april hebben we een gesprek met de gemeente. Daarin wordt toegelicht waarom de kap is stilgelegd. Ik kan op dit moment geen enkele gegronde reden verzinnen waarom dit is gedaan.”

23.000 euro
De ontwikkelaar wil de bomen, die 300 tot 500 jaar oud kunnen worden, kappen en later twee andere bomen herplanten, omdat dit 23.000 euro aan kosten scheelt tijdens de uitvoering van woningbouwproject Noord & Landzigt.  “Bovendien is het er nu veel lichter. Het was daar hartstikke donker en zag er daardoor somber uit. Tot slot is het zo dat het oorspronkelijke plan was om de bouwketen langs de dijk te plaatsen, waardoor voetgangers de weg dijk over zouden moeten steken. Als die platanen weg zijn, kan de stoep intact blijven en dat komt de verkeersveiligheid ten goede,” aldus projectontwikkelaar Bos.

Hoorzitting
Aanstaande maandag, 7 april, vindt het vervolg van de hoorzitting voor de platanen plaats. Vrijdag 4 april gaan de gemeente en de ontwikkelaar met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moet. “Welke maatregelen genomen worden, hangt af van hoe de ontwikkelaar zich opstelt,” aldus woordvoerster Reijndorp.

Teleurgesteld
De Groene Long is erg teleurgesteld in de bomenkap. “Dit is echt zonde van de boom, want zo’n exemplaar krijg je niet zomaar terug. Wij vinden het uitermate frustrerend dat dit gebeurt, terwijl de beroeps -en bezwaarprocedure nog loopt. Ons was uitdrukkelijk beloofd dat dit niet zou gebeuren,” vertelt Cees van Leeuwen van de Groene Long.

Minimaal herplanten
Aanstaande zaterdag komt het bestuur van de stichting bij elkaar om te overleggen welke vervolgstappen ondernomen worden. “De grootste boom, die voor de ontwikkelaar het meest inde weg stond, is gekapt. We willen dat de andere boom blijft staan en we gaan minimaal eisen dat er een plataan van dezelfde omvang (zo’n 70 centimeter doorsnee) terugkomt,” aldus Van Leeuwen.

Trosgebouw
Het Trosgebouw was in 1882 een splinternieuwe school. 48 jaar geleden werd het gebouw omgedoopt tot verenigingsgebouw. Inmiddels is het gebouw al meer dan een decennium buiten gebruik. Het is de bedoeling dat het gebied rond april 2014 bouwrijp gemaakt wordt. De oplevering van de huizen wordt door de gemeente Alblasserdam op z’n vroegst verwacht in het najaar van 2016, zo is te lezen in een raadsinformatiebrief.

Tekst en foto’s: Peter Stam.

IMG_7348 (Medium)

IMG_7347 (Medium) IMG_7344 (Medium) IMG_7341 (Medium) IMG_7337 (Medium) IMG_7335 (Medium) IMG_7339 (Medium)

 

Noord-en-Landzigt-trosgebouw-tros-tros-gebouw-alblasserdam

Zo zag de locatie er tot aan donderdagochtend 3 april uit…