IMG_6533 (Medium)ALBLASSERDAM – Peter Verheij van de SGP is deze week benoemd tot formateur van een nieuwe coalitie in Alblasserdam. Via een videoblog houdt Verheij Alblasserdammers op de hoogte van de coalitievorming. Voorafgaand aan de benoeming van de formateur, werden de zeventien Alblasserdamse gemeenteraadsleden officieel geïnstalleerd door burgemeester Bert Blase. Negen raadsleden legden de eed af en acht de verklaring en belofte.

Breedste draagvlak
Na de installatie werd gedebatteerd over het informatieproces van de week na de verkiezingen en over hoe het nu verder moet. Het lijkt er op dat de nieuwe coalitie gevormd gaat worden door de SGP, de PvdA en het CDA. Die combinatie heeft volgens Peter Verheij het breedste draagvlak en de grootste overeenkomsten in het partijprogramma.

Niet democratisch
Ugur Oflaz van Leefbaar Alblasserdam kreeg bij het debat als eerste het woord. Hij stelde dat het niet democratisch is dat Verheij de week daarvoor was aangesteld tot informateur. “Die taak zou de burgemeester op zich moeten nemen. Nu lijkt het wel of de SGP de absolute meerderheid heeft. Dit is niet democratisch. Ook zijn we het niet eens met hoe wij zijn weergegeven in de verslagen van de gesprekken die we gevoerd hebben met de heer Verheij. Tot slot zien wij meer in een coalitie tussen het CDA, de VVD, de PvdA en de D66, want daarmee heb je een groter draagvlak.”

Out of the box
“Maar u hebt vorige week zelf ingestemd met de benoeming van Peter Verheij tot formateur,” zei burgemeester Blase tegen Oflaz. “Toen kon ik, doordat alles nog nieuw was, nog niet out of the box denken. Ik snap ook niet waarom de gevestigde partijen niet in actie zijn gekomen,” antwoordde Oflaz.

Positiefkritisch
De VVD bij monde van Herman Verweij zei het jammer te vinden dat het er naar uit ziet dat het liberale deel van Alblasserdam niet mee mag doen in de coalitie. “De kans om werkelijk te verbinden is onbenut gebleven en dat betreuren wij. De komende raadsperiode zullen wij ons onverminderd kritisch opstellen naar het college. Dat is de taak van ons als raad. Een goed college kan alleen floreren bij een positiefkritische raad.” Verder sprak de VVD de hoop uit dat er de komende vier jaar met minder dan drie fulltime wethouder bestuurd zal worden.

Buitenspel
Ook Ramon Pardo van de D66 was niet tevreden met de conclusie van de verkenner. “We moeten constateren dat de (progressief-)liberalen buitenspel worden gezet en de verkenner geen rekening houdt met verkiezingsuitslag.”

Drie wethouders
De ChristenUnie vindt de voorgestelde coalitie een prima keuze. Teus Stam van de CU deelde complimenten uit aan de SGP voor de manier waarop de informateur te werk was gegaan. “Dank dat iedere partij de gelegenheid heeft gekregen om zijn standpunten kenbaar te maken. De competentie om naar elkaar te luisteren is goud waard. In tegenstelling tot de VVD zien wij dat er graag weer drie wethouders komen. Wij denken dat die hard nodig zullen zijn.”

Samenwerking
Het CDA, de SGP en de PvdA waren tevreden met het proces. “Deze coalitie ligt voor de hand en is programmatisch ook zeer verdedigbaar. De afgelopen vier jaar is er op een goede manier samengewerkt en wat ons betreft wordt die samenwerking voortgezet,” aldus PvdA’er Rinus van Lavieren.

Videoblog
De komende weken zullen de besprekingen worden voortgezet. De hoop en verwachting van formateur Verheij is dat er voor de meivakantie een coalitieakkoord op tafel ligt. Lopende het proces worden geïnteresseerden middels videoblogs op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De eerste videoblog is onderaan deze pagina te bekijken.

IMG_6528 (Medium) IMG_6529 (Medium) IMG_6533 (Medium) IMG_6536 (Medium) IMG_6538 (Medium) IMG_6542 (Medium) IMG_6544 (Medium) IMG_6546 (Medium) IMG_6555 (Medium) IMG_6577 (Medium)