File Alblasserdam Papendrecht SliedrechtALBLASSERDAM – Een extra rijstrook aan beide kanten van de A15 tussen Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam, moet een groot deel van de files op de snelweg A15 oplossen. De zogenoemde plusstroken kunnen binnen één à twee jaar aangelegd worden, zo is de verwachting van Sjoerd Veerman, portefeuillehouder ‘bereikbaarheid’ in de Drechtsteden. Op veel plekken ligt het benodigde asfalt er al. (aan de kant van de berm) Wat nog nodig is zijn: lantaarnpalen, camera’s, bebording en belijning. “We schatten de totale kosten op vier à vijf miljoen euro. De gemeentes Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht en Hardinxveld zijn bereid om mee te betalen. De rest van het geld moet via Rijkswaterstaat, de provincie en het rijk komen,” vertelt Veerman.

Quickscan
De bijna dagelijkse filevorming bij Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld is al jaren een probleem in de regio. In 2011 dienden de Drechtstedengemeenten een motie in bij minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om onderzoek te doen naar de doorstroming op de A15. Die motie werd verworpen en de minister zei dat er tot 2028 geen geld was om wat aan dit deel van de snelweg te doen. In de afgelopen periode is er door de vier betrokken gemeenten op eigen kosten toch een ‘quickscan’ uitgevoerd. Uit modelstudies bleek dat het meeste rendement te halen is uit de aanleg van plusstroken.

Veel minder files
Portefeuillehouder en Alblasserdams wethouder Veerman vertelt: “De aanleg zou betekenen dat je vanaf de Noordtunnel tot aan Hardinxveld veel minder files hebt. De minister had aanvankelijk gezegd tot 2028 niets te doen aan het fileprobleem, maar daar is ze op teruggekomen. Schultz van Haegen heeft beloofd dat als de provincie akkoord gaat en Rijkswaterstaat meedoet, het rijk ook een deel van de kosten zal betalen.”

Voor de vakantie
Veerman verwacht dat vóór de zomervakantie duidelijk is of de rijstrookuitbreiding er komt. Als dat het geval is, duurt het nog één à twee jaar voordat de stroken aan weerszijden in gebruik genomen kunnen worden.

Verbetering kruispunt
Een tweede maatregel die de bijna dagelijkse files op de A15 moet gaan verminderen is de aanpak van het kruispunt N3 / A15  en de provincialeweg N214. De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van € 13,3 miljoen aan de verbetering van dit knooppunt. Rijkswaterstaat wil in 2015 beginnen met de werkzaamheden en in 2017 het project opleveren. Door aanpassing van de knoop hoeft het verkeer vanuit Gorinchem naar Papendrecht /Dordrecht en het verkeer vanuit de richting Papendrecht/Dordrecht naar Rotterdam elkaar niet meer te kruisen. Dit leidt tot een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid op de N3, de N214 en de A15.

Foto en tekst: Peter Stam.

File Alblasserdam Papendrecht Sliedrecht