ziekte van huntingtonKINDERDIJK – De pupillen van de Kinderdijkse voetbalvereniging De Zwerver beginnen zaterdag 29 maart met het ophalen van geld voor De Kloosterhoeve. Dit gebeurt via sponsorvoetbal en een collecte. Tijdens de thuiswedstrijd van De Zwerver1 wordt er gecollecteerd en staat op de bar een collectebus. De Kloosterhoeve is een zorgcomplex in Raamsdonkveer voor mensen met de erfelijke hersenziekte van Huntington.

Pupillenkamp
Op 20 en 21 juni vindt het jaarlijkse pupillenkamp van VV De Zwerver plaats. Het zijn twee dagen vol met sport en spel georganiseerd door vele vrijwilligers. De pupillen worden in groepjes opgedeeld, variërend in leeftijd, waarbij de groten de kleintjes ondersteunen en waar nodig helpen. Vaak is er ook nog een verrassing op het kamp. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een politiehondenshow waar iedereen ademloos naar heeft gekeken. Dit jaar is er natuurlijk ook een verrassing ….. maar ja een verrassing is geen verrassing als deze wordt verklapt.

Goed doel
Alle leden vanaf de Mini’s t/m de D-pupillen kunnen gratis aan het pupillenkamp deelnemen. De vereniging stimuleert het echter wel dat de pupillen hier iets voor terug doen. Dat doen zij overigens niet alleen voor de vereniging maar ook door zich in te zetten voor een goed doel. Dit jaar staat het goede doel van het pupillenkamp in het teken van de ziekte van Huntington.

Beweging
Voor de ziekte van Huntington zijn geen medicijnen om de ziekte te stoppen of te remmen. Enkele leden van de Zwerver zijn door de ziekte van Huntington getroffen. Ter nagedachtenis aan hen wil voetbalvereniging De Zwerver geld inzamelen voor het zorgcomplex dat zich inzet voor mensen met de ziekte van Huntington. De Kloosterhoeve is een zorgcomplex waar mensen met  de ziekte van Huntington liefdevol worden ondersteund en verpleegd. Ook de familieleden van de patiënten worden niet vergeten. Het ingezamelde geld zal ten goede komen aan bijvoorbeeld een tafeltennistafel voor buiten, een speciale fiets (denk aan een rolstoelfiets, een driewieler voor jongeren/volwassenen of een duofiets) of aan attributen voor de sportactiviteiten op het buitenterrein. Beweging is namelijk erg belangrijk.  Wanneer iemand een goede conditie heeft en deze  op peil houdt, heeft dit een gunstig effect  op de stabiliteit en kan het ziekteproces  mogelijk worden vertraagd.

Documentaire
Wilt u meer weten over De Kloosterhoeve en de behandeling? Op Youtube vindt u een indrukwekkende documentaire over de ziekte en de gevolgen ervan. In de documentaire ‘Uit Balans’ worden twee mensen langer dan een jaar gevolgd. Eén van deze mensen is Jordy den Boer, zwerverlid. Helaas is Jordy op 23-jarige leeftijd aan de ziekte overleden. Hier vindt u de documentaire (45 minuten): www.youtube.com/user/RiethorstStromenland

Wat is de ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. De ziekte uit zich o.a. in onwillekeurige bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een zestiental jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking. De jeugdvorm (juvenile vorm of Westphal variant) begint doorgaans in de tienerjaren. Deze vorm kenmerkt zich, in plaats van door onwillekeurige bewegingen, vooral door spierstijfheid.

Behandeling 
Het is op dit moment niet mogelijk om de ziekte te genezen of zelfs het verloop af te remmen. Diverse medicijnen kunnen echter enige verlichting geven van de onwillekeurige bewegingen of de geestelijke symptomen.