Schutsluis Alblasserdam (Medium)ALBLASSERDAM – De plaatselijke werkgroep tentoonstellingen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard heeft een nieuwe fototentoonstelling samengesteld, die vanaf 28 maart 2014 te zien is in de bibliotheek AanZet aan de Ieplaan 2 in Alblasserdam. De opening van deze tentoonstelling zal om 15.00 uur worden verricht door Martin de Jong, zoon van de laatste sluiswachter.

De foto-expositie ‘De schutsluis te Alblasserdam’ gaat over de geschiedenis van de schutsluis. Bij octrooi van de Staten van Holland van 24 juni 1598 kreeg het Waterschap de Nederwaard toestemming om drie bestaande sluizen in Alblasserdam te vernieuwen. Diverse verbouwingen werden daarna in 1877 en 1906 verricht. Vanaf het begin van de 19e eeuw is hier een sluis met slechts één opening. De schutsluis verbindt de Alblas, boezem van de Nederwaard,  met de haven van Alblasserdam. Tijdens het bombardement van de dorpskern van Alblasserdam in 1940 werd de sluis zo zwaar beschadigd dat deze bijna geheel vernieuwd moest worden. De sluis werd volledig hersteld in de bouwstijl van de Delftse school.

In november 1998 is de sluis buiten werking gesteld. Naast de foto’s uit de verschillende perioden zijn er ook kaarten en tekeningen van de sluis te zien. Ook wordt er aandacht geschonken aan de afwatering van de Alblasserwaard en de (beurt)schippers op de Alblas. De Stichting Schutsluis Alblasserdam zal ook enkele borden vullen waarop haar plannen worden gepresenteerd. Ook zal er een maquette te zien zijn van de gewenste situatie. De tentoonstelling blijft in de bibliotheek tot eind juni 2014.

Schutsluis Alblasserdam (Medium)

E0783 (Medium)