IMG_6500 (Medium)ALBLASSERDAM – In navolging van meer dan 150 andere gemeentes in Nederland heeft Alblasserdam nu ook buurtbemiddeling. Na maanden van voorbereiding ging donderdag 27 maart in Landvast het project officieel van start met de uitreiking van een tiental certificaten aan de nieuwe buurtbemiddelaars. De certificaten werden uitgereikt door burgemeester Bert Blase. De bemiddelaars worden ingezet bij burenruzies in het Damdorp.

Buurtbemiddeling loont
Het begon vorig jaar met de intentie de samenwerking tussen Woonkracht 10 en de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) te versterken. Buurtbemiddeling werd hiertoe genoemd als goede mogelijkheid. Woonkracht10 had in omliggende gemeente goede ervaring met dit project opgedaan. Het blijkt namelijk dat buurtbemiddeling in staat is conflicten tussen buren tot een goed einde te brengen, waardoor voor politie en corporaties veel tijd en moeite wordt bespaard. Uit landelijke cijfers van het Centrum Criminaliteitspreventie (CCV) blijkt dat tweederde van de ruzies waar buurtbemiddeling bij te pas komt, de ruzie wordt opgelost.

Intensieve trainingen
Woonkracht10 en de SWA waren het snel eens over de kansen van buurtbemiddeling voor Alblasserdam. Na instemming van beide partijen, heeft de SWA voortvarend doorgepakt. In het afgelopen half jaar zijn er vrijwilligers geworven, is met Woonkracht10 een samenwerkings-overeenkomst getekend, is een coördinator aangesteld en een intensieve training verzorgd. Met als resultaat een goede organisatie en tien capabele, getrainde bemiddelaars. Dit moment werd aangegrepen om certificaten aan de bemiddelaars uit te reiken in combinatie met de officiële start van het project. De vrijwilligers en alle belanghebbende partijen (o.a. gemeente, Woonkracht10, politie, SWA) werden hiervoor uitgenodigd.

Hulp nodig?
Op 27 maart is de officiële start. Toch zijn al de eerste zaken, ingebracht door Woonkracht10, de politie en de gemeente, bemiddeld door buurtbemiddeling Alblasserdam. Het is nu ook voor alle inwoners van Alblasserdam mogelijk om bij burenruzies de hulp van buurtbemiddeling in te schakelen. Dit kan telefonisch 078-202 12 20 of per e-mail: info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl. Meer informatie vindt u ook op www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl  De buurtbemiddelaars zijn ook te volgen op twitter via @BBalblasserdam.

IMG_6500 (Medium)

IMG_6508 (Medium)

Sevgi Yilmaz, student bestuurskunde, overhandige burgemeester Blase een onderzoeksrapport over burgerparticipatie. Blase beloofde kennis te nemen van de inhoud.

IMG_6502 (Medium) IMG_6505 (Medium)