20140326_161109 (Large)ALBLASSERDAM – De kans is groot dat de nieuw te vormen coalitie in Alblasserdam gaat bestaan uit de partijen SGP, CDA en PvdA, die elk één wethouder zullen leveren voor in het nieuwe college. Dat kan geconcludeerd worden uit de gesprekken die informateur Peter Verheij (SGP) in de afgelopen week heeft gevoerd. “Uit de gesprekken ontstond het eenduidige beeld dat deze combinatie het breedste draagvlak heeft. Het zijn ook nog eens de drie hoofdstromingen in deze mooie gemeente,” vertelde Peter Verheij woensdagmiddag 26 maart tijdens een persgesprek.

In de afgelopen vier jaar bestond de coalitie ook al uit de SGP, het CDA en de PvdA. Toen was de PvdA met vier zetels de grootste partij; sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is dat de SGP. De PvdA ging namelijk van vier naar drie zetels, het CDA hield er drie en de SGP steeg van drie naar vier zetels. In het totaal hebben de drie partijen tien van de zeventien zetels.

Direct na de informele raadsvergadering van donderdag 20 maart is Peter Verheij (SGP) als informateur begonnen met het voeren van verkennende gesprekken met alle politieke partijen in Alblasserdam. “De verkenningsfase is voortvarend verlopen,” concludeerde Verheij tevreden. “De verkenningsfase geeft een helder beeld van de partijen die met elkaar een college willen vormen en die op brede steun kunnen rekenen. Daarnaast ontstaat een helder beeld van de belangrijkste thema’s die zonder meer in een coalitieakkoord een plaats verdienen. Op basis van de verkenningsfase ligt collegevorming door SGP, PvdA en CDA voor de hand,” aldus Verheij.

Overeenkomsten
Op de inhoudelijke thema’s luchtkwaliteit en duurzaamheid, verbinding onderwijs en ondernemen, verkeer en jeugd hebben SGP, PvdA en CDA grote programmatische overeenkomsten. “De thema’s bestuursstijl, decentralisaties en de samenwerking in de Drechtsteden verdienen een bredere betrokkenheid en intensievere aandacht van de gemeenteraad,” vindt informateur Verheij.

Over de resultaten van de afgelopen dagen vindt op donderdag 27 maart, direct na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, een debat plaats. Daarmee kan de volgende fase van de collegevorming gestart worden: het opstellen van een coalitieakkoord. Peter Verheij verwacht dat dit akkoord nog voor de meivakantie op tafel ligt. Verheij wil ook de andere partijen blijven betrekken bij het proces: “Ik hoop dat de andere partijen zich niet buitenspel zetten door de oppositierol te kiezen. Daarmee zouden ze zichzelf tekort doen.”

Als de coalitie inderdaad uit de drie genoemde partijen gaat bestaan, is het waarschijnlijk dat alle drie de partijen één wethouder leveren. Voor de SGP is dat Peter Verheij (nu ook al wethouder). Voor de PvdA wordt dat Dorien Zandvliet. Wie het voor het CDA wordt is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het gaat om een man, die niet in Alblasserdam woont en jong is. “Met de drie kandidaten kunnen we een jong en dynamisch team neerzetten,” zei Verheij.

Het CDA maakt later vandaag wie hun wethouderskandidaat wordt.