IMG_5668 (Medium)ALBLASSERDAM – SGP-lijsttrekker Peter Verheij is donderdagavond 20 maart tijdens een ‘duidingsdebat’ in Alblasserdam benoemd tot verkenner. De zes andere fracties vroegen unaniem of de SGP’er de informateursrol op zich wilde nemen om te komen tot een nieuwe college van burgemeester en wethouders. De SGP is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart met vier zetels de grootste partij geworden in Alblasserdam.

Verkenning
De verkenning start zaterdag met eerste gesprekken met alle fracties. De twee hoofdvragen die aan de orde komen tijdens de gesprekken met de partijen zijn:
1. Wat is de meest voor de hand liggende, breed gedragen, samenstelling van de coalitie?
2. Welke onderwerpen wilt u tijdens onderhandelingen op basis van de verkiezingsprogramma’s minimaal in het coalitieakkoord terug vinden, ongeacht of uw partij aan de coalitie deelneemt?

Duidingsdebat
In het duidingsdebat kregen de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen de gelegenheid om te vertellen op welke wijze de verkiezingsuitslag van woensdag geduid dient te worden en welke kansen zij zien voor het vormen van een nieuwe college. Unaniem werd ingestemd met het voorstel om Peter Verheij te benoemen tot verkenner. Verheij zei: “Wij zijn graag bereid om het voortouw te nemen.”

Bevindingen
Op woensdag 26 maart zal verkenner Peter Verheij aan de fracties een verkennersbrief aanbieden met zijn eerste bevindingen en conclusies . Deze dient als input voor een debat met de politieke partijen op donderdag 27 maart. Dit debat vindt dezelfde avond plaats na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

 

IMG_5668 (Medium)

IMG_5665 (Medium) IMG_5667 (Medium) IMG_5670 (Medium) IMG_5678 (Medium)