IMG_5588 (Medium)ALBLASSERDAM – Wethouder Sjoerd J. Veerman van de gemeente Alblasserdam heeft dinsdag 18 maart drie prijzen uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd voor de structuurvisie van 2040. Tegelijkertijd lanceerde de wethouder de website van de structuurvisie waarin de bezoeker wordt meegenomen naar het ruimtelijk plaatje van hoe Alblasserdam er in 2040 uit kan zien.

Winnaars
Jolanda Jaquet won met een foto van een waterbus met vleugels de eerste prijs. De foto is in 2012 gemaakt in Vancouver (Canada). De tweede prijs ging naar Kees Stok. Hij maakte een foto bij de rivier de Noord. De jury schreef over deze foto: “Buren Dichtbij, te zien is de 75-jarige Brug over de Noord. Een brug die symbool staat voor verbinding met de omgeving. Verder veel water op de foto: typerend voor het maritieme karakter dat Alblasserdam in haar profiel heeft.” De derde prijs werd gewonnen door Kees’ vrouw Anny. Zij maakte een foto van vuurwerk in Alblasserdam. Bij haar schreef de jury: “Alles ineen, deze foto laat in één blik zien waar Alblasserdam voor staat: wonen, werken, geloof in een dorp dat het nieuwe jaar en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.”

2040
Op 3 september 2013 heeft het college van B&W van Alblasserdam het ontwerp structuurvisie 2040 vastgesteld. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties heeft de gemeente Alblasserdam haar structuurvisie 2040 beschreven in een bijna 40 pagina’s tellend document. Het is het resultaat van een enquête, een fotowedstrijd, straatinterviews, discussiebijeenkomsten met de detailhandel en thema-avonden met bewoners en bedrijven.

Geen blauwdruk
In de structuurvisie van de gemeente Alblasserdam ligt het accent op profiel, ambitie en ontwikkelstrategie. Geen blauwdruk voor de toekomst, maar een beschrijving van de kwaliteiten die nu en in de toekomst voor Alblasserdam van belang zijn; waaraan ontwikkelingen kunnen worden getoetst en op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt.

Beleid
Met de structuurvisie is als het ware het beleid voor de komende jaren geformuleerd. Tegelijkertijd moet de structuurvisie ook uitnodigen om projecten, initiatieven en ideeën aan te dragen. Door de gemeente zelf, door ambtenaren, maar ook door bewoners en bedrijven van Alblasserdam.

IMG_5588 (Medium)

IMG_5581 - kopie (Medium) IMG_5581 (Medium) P1010063 P1090686