IMG_3132 (Kopie)ALBLASSERDAM – Voorlopig mag staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam nog geen asbesthoudend staalschroot gaan verwerken. De bestuursrechter, die dinsdag 18 maart een uitspraak zou doen, heeft nog zes weken extra nodig om tot een goed oordeel te komen. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag. Op 29 april volgt wel een uitspraak, zo is de verwachting. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hadden samen met het actiecomité Asbest Nedstaal Nee een beroep ingediend bij de rechtbank in Den Haag tegen het verlenen van een vergunning aan Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verbranden. Volgens de gemeenten zijn de gevaren voor de volksgezondheid te groot voor een dergelijk proefproject.

Aanvraag
Nedstaal heeft een aanvraag ingediend om, gedurende maximaal één jaar, proeven te mogen uitvoeren aangaande het smelten van staalschroot dat in lichte mate asbesthoudend is. Het betreft het zogenaamde witte asbest (chrysotiel) dat hechtgebonden is aan het staalschroot. Dit kunnen onder andere zijn de stalen beplatingen van metro –of treinstellen, flenzen, stalen stellingen en dergelijke.

Nieuw concept
Het smelten van asbesthoudend staalschoor is binnen Nederland, maar ook in de rest van de wereld, niet eerder toegepast. Nedstaal verwacht dat het asbest dat aan het staal gebonden is, gezien de zeer hoge temperaturen bij het smeltproces van staal, in zeer korte tijd uiteen valt in ongevaarlijke componenten. Daarmee zou het asbest voorgoed uit het milieu worden verwijderd. Dat zou beteken dat dit een zeer groot voordeel is ten opzichte van de wijze waarop het asbesthoudende schroot nu wordt behandeld; dit wordt namelijk permanent opgeslagen. Met de nieuwe manier van verwerken zou én het asbest onschadelijk gemaakt worden én kan het vervuilde staal hergebruikt worden.

Proeven
In theorie zou de aangevraagde methode van Nedstaal zonder gevaar voor de omgeving kunnen worden uitgevoerd. Onderzoekers van TNO hebben de theorie gestaafd, middels laboratoriumproeven, waarbij stukjes staal met daarop asbesthoudende bitumencoating werden verbrand. Hierbij is geconstateerd dat geen asbestvezels zijn vrijgekomen. Uit de proeven die Nedstaal wil uitvoeren, zal moeten blijken dat dit in de praktijk ook zonder risico’s voor de omgeving kan.

Onschadelijk
Per proefneming wordt maximaal vijf ton staal met hechtgebonden asbest inbracht in een smeltoven, waarin reeds dertig ton van het reguliere staal is gesmolten. Het asbesthoudende staal wordt daardoor direct volledig in de smelt ondergedompeld. Door de hoge temperaturen zou asbest direct omgezet worden in onschadelijke bestanddelen. (te weten SiO2, MgO en H2O)

Metingen
Voorafgaand en tijdens de proeven zullen verscheidene metingen plaatsvinden. Er vinden diverse luchtmetingen plaats en er worden luchtmonsters genomen. Ook het rookgasreinigingsresidu dat in de filterinstallatie achterblijft en de staalslakken die bij het smeltproces ontstaan, worden bemonsterd. Tot slot worden er kleefmonsters genomen, om te zien of er asbestvezels neerslaan.

Honderd ton
Als de resultaten van alle metingen van de proef zijn gerapporteerd, zullen de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bepalen of er een vervolgproef mag worden uitgevoerd. In het totaal zal tijdens de proeven maximaal honderd ton staal met hechtgebonden asbest worden gesmolten.

Actiecomité
Het actiecomité Asbest Nedstaal Nee, dat vrijwel direct na het bekend worden van de asbestplannen werd opgericht, voert al maandenlang actie tegen de plannen van Nedstaal. Het comité voorziet grote problemen met de volksgezondheid als Nedstaal de proeven daadwerkelijk gaat uitvoeren, omdat het comité verwacht dat er asbest vrij gaat komen bij de verwerking van het vervuilde staal. Enkele maanden geleden kreeg het comité toestemming om veertig protestborden in Alblasserdam te plaatsen. Deze borden moeten de Damdorpers duidelijk maken dat de plannen geen doorgang mogen vinden.

IMG_3132 (Kopie)

IMG_3053 (Kopie) IMG_3054 (Kopie) IMG_3055 (Kopie) IMG_3135 (Kopie)