IMG_4502 (Large)ALBLASSERDAM – De afgelopen weken zijn in Alblasserdam twee verkiezingsdebatten gehouden. Bij het eerste debat ging de nieuwe partij Leefbaar Alblasserdam hard onderuit, omdat het ontbrak aan feitenkennis. Vrijwel elk concreet voorstel van de partij werd direct ‘afgeschoten’ omdat het al bestond. Zo stelde de partij voor om een professioneel centrum voor huiswerkbegeleiding te openen in de bibliotheek. Huiswerkbegeleider Bep van Veenendaal, die tussen het publiek zat was not amused en zei: ” Ik word hier een klein beetje chagrijnig van. We zijn al acht jaar lang bezig met het begeleiden van deze kinderen. En ja, dat wordt professioneel gedaan.”

Zwembad
Verder zei woordvoerder Koenraad Sluimer van Leefbaar zich te storen aan ergerlijke en ondemocratische beslissingen. Toen hem gevraagd werd hiervan een voorbeeld te geven, moest hij het antwoord schuldig blijven. Na de pauze kwam de woordvoerder wel met een antwoord en dat was dat het besluit over het zwembad ondemocratisch is gegaan, omdat er geen aandacht zou zijn voor verwarmd water voor baby -en peuterzwemmen. Arco Strop (CDA) liet echter weten dat dat besluit unaniem door de gemeenteraad is genomen en dat er dus juist wel sprake was van een democratisch besluit. Wim van Krimpen uit het publiek ergerde zich aan de uitspraak van Sluimer en riep: “We hebben keihard gestreden voor dit bad. En ja er valt misschien één kleine groep uit de boot, maar we hebben potverdorie wel een eigen zwembad.”

Woordvoerder
Peter Verheij van de SGP vroeg zich hardop af waarom Leefbaar Alblasserdam een woordvoerder het woord liet doen en niet de lijsttrekker zelf.  Koenraad vertelde dat dit binnen de partij democratisch was besloten en dat elke partij voor zich mag weten wie zij laat spreken. Ramon Pardo (D66) vond de aanval van Verheij op Leefbaar onnodig. “Zij hebben strategie bepaald en bewoners rekenen ze daar op af.”

Poppenkast
Het andere debat, waar Leefbaar Alblasserdam niet aan meedeed, omdat ze het debat daarvoor te veel poppenkast vonden, leverde wel enkele concrete punten op. Vuurwerk bleef uit, en partijen waren het vaak met elkaar eens. Bijvoorbeeld over de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid), die volgens iedereen genoeg steken heeft laten vallen om een onafhankelijk onderzoek te eisen. De OZHZ heeft volgens de raadsleden halfslachtig werk afgeleverd in de controles op staalverwerkingsbedrijf Nedstaal. Een eigen onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd, is niet afdoende. Vrijwel alle politiek partijen maakten zich donderdagavond hard voor een onafhankelijk onderzoek, zodat duidelijk kan worden wat er mis is gegaan en hoe dat in de toekomst niet meer voor kan komen.

Afwezig
Opvallende afwezige tijdens het politieke debat in Landvast was een afvaardiging van Leefbaar Alblasserdam. Deze partij, nieuw in Alblasserdam, verkondigde op hun website dat ze haar standpunten niet wil benoemen in een debat, dat op een poppenkast lijkt. Dit soort politieke debatten geven volgens hen niet de inhoudelijke standpunten van de partijen op een juiste manier weer.

WMO
De overige partijen PvdA, SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en D66 waren een andere mening toegedaan en gaven de mening van hun partij over onderwerpen als de WMO, Haven Zuid en starterswoningen voor jongeren. Met name bij de bespreking van de veranderingen in de WMO, die op 1 januari 2015 van kracht gaan, was het moeilijk om de partijen tot concrete uitspraken te verleiden. Alle partijen willen uiteraard geen kwaliteitsverlies in de (thuis)zorg, maar krijgen wel te maken met een bezuinigingsopgave van 25 tot 40 procent.

Hogere kosten
Pas toen gevraagd werd naar welke plannen of ideeën uit de partijprogramma’s die opgegeven zouden worden, wanneer de WMO onverhoopt duurder zou uitpakken, kwamen er concrete uitspraken. Zo wilde de PvdA de OZB verhogen of bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte, om voorrang te kunnen geven aan (eventueel) hogere kosten voor de WMO. De VVD was het hiermee niet eens en wil creatief samenwerken in de regio en bezuinigen in de eigen organisatie. De SGP was van mening dat er veel slimmer omgegaan kan worden met de beschikbare budgetten, terwijl het CDA van mening was dat de activiteiten van de WMO gewoon uitgevoerd moeten worden met het geld dat daarvoor beschikbaar gesteld is.

Starterswoningen
Een vraag vanuit het publiek of er voldoende starterswoningen zijn, leverde weinig concrete uitspraken op. Alleen de suggestie van Ramon Pardo van D66 om een inventarisatie te houden van het aantal starterswoningen, en aan de hand daarvan een besluit te nemen of er meer moeten komen, leverde instemmend geknik op van de overige partijen.

De toeristische ontwikkelingen op Haven Zuid liggen nagenoeg stil. Toch lijken de meeste partijen te willen vasthouden aan het idee van een transferium, met wellicht daarbij horeca. Met name D66 is hiervan voorstander. SGP-lijsttrekker Peter Verheij trapte hierbij op de rem. De overige partijen wilden met name eerst wachten tot de economische tegenwind gaat liggen.

Politieke markt
De debatavond werd bijgewoond door ruim honderd belangstellenden. Opvallend detail in het slotbetoog van vrijwel alle partijen was de wens dat iedereen gaat stemmen. “Het liefst op onze partij natuurlijk, maar ga in ieder geval stemmen!”, was het dringende advies. Tekst: Peter Stam en Bert Bons, foto’s: Peter Stam

IMG_4502 (Large)

IMG_4486 (Large) IMG_4487 (Large) IMG_4490 (Large) IMG_4492 (Large) IMG_4506 (Large) IMG_5070 (Medium) IMG_5075 (Medium) IMG_5077 (Medium) IMG_5081 (Medium) IMG_5095 (Medium)