schalmALBLASSERDAM – Donderdag 13 maart om 14.25 trokken leerlingen van basisschool De Schalm in Alblasserdam één minuut aan de bel. Zo vroegen de basisscholieren aandacht voor leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Door mee te doen aan deze landelijke actie van het Liliane Fonds vraagt de Schalm aandacht voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden voor wie onderwijs geen vanzelfsprekend recht is.

Millenniumdoel
In 2000 spraken Nederland en 188 andere VN-lidstaten af, dat in 2015 alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen: millenniumdoel 2. En afspraken moet je nakomen. In Nederland is het normaal dat kinderen naar school gaan. In ontwikkelingslanden is dat anders. Want wereldwijd zien meer dan 20 miljoen kinderen met een handicap nooit een klaslokaal van binnen. Ze kunnen er niet in of worden geweigerd. Ouders schamen zich voor hun kind of hebben geen geld voor school. Het Liliane Fonds is ervan overtuigd dat naar school gaan een basisrecht is voor ieder kind. In 2013 konden ruim 40.000 kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden met hulp van het Liliane Fonds naar school, naar een dagopvang of een training volgen.

Wij trekken aan de bel
Leerkracht Trins Zijderveld van De Schalm licht de actie toe: “Met de actie ‘Wij trekken aan de bel’ willen wij samen met  het Liliane Fonds kinderen, ouders en docenten bewust maken van de achterstandssituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.”