zonsopkomst nieuw-lekkerlandALBLASSERDAM – De gemeenten Molenwaard en Alblasserdam gaan beter samenwerken. Dinsdag 11 maart hebben de colleges van de buurgemeenten de samenwerkingsagenda “Schakel in de Alblasserwaard” ondertekend. Aan de hand van deze agenda gaan beide gemeenten de komende jaren de samenwerking verder vormgeven. Aan de hand van zeven thema’s, Verkeer en Vervoer, Molengebied Kinderdijk, Vrijetijdseconomie, Economie, Sociaal Domein, Onderwijs, Maritiem, Openbare Orde en Veiligheid en Souburgh, worden projecten die het gezamenlijk belang van beide gemeenten raken besproken en uitgevoerd.

Heldere handvatten
“Door te werken met heldere handvatten worden voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners belangrijke thema’s regelmatig besproken. Tevens zijn afspraken gemaakt op welke manier projecten worden uitgevoerd. In de samenwerkingsagenda worden meerdere projecten verankerd en via bestuurlijke en ambtelijke afspraken gestructureerd,” legt Pieter Meulman, communicatieadviseur van de gemeente Alblasserdam uit.

Scharnier
Over de totstandkoming van de betere samenwerking vertelt Meulman: “De samenwerkingsagenda is voortgekomen uit een bijeenkomst van beide colleges in 2013. Hier werd afgesproken dat goede samenwerking van Molenwaard en Alblasserdam, als gemeenten die op het scharnier zitten van de subregio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden meerwaarde heeft.”