Oude Wipmolen ALlbasserdam (Medium)ALBLASSERDAM – De grond van de Oude Wipmolen in Alblasserdam wordt voorlopig niet verkocht aan de Alblasserdamse Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGN). Dat is maandagavond 10 maart tijdens een ledenvergadering van de kerk besloten. De GGN, nu nog gevestigd in de Kerkstraat, heeft plannen om het terrein waar vroeger de Wipmolen op stond over te kopen van woningcorporatie Woonkracht10 om er vervolgens een nieuw kerkgebouw op te zetten. Voor dit plan is de toestemming van minimaal 75 procent van de leden voor nodig.

72 procent
Tijdens de ledenvergadering werd die 75 procent net niet gehaald. “72 à 73 procent was voor de aankoop. Vooralsnog wordt de grond dus niet verkocht. De komende weken gaan wij ons beraden over welk vervolg hier aan wordt gegeven. Als er concrete stappen genomen moeten worden, zal opnieuw een ledenvergadering worden belegd,” aldus Niek de Rijk, scriba van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Ruimtegebrek
De GGN kampt al enige tijd met ruimtegebrek en wil uitbreiden naar een gebouw dat ruimte biedt aan 1.250 mensen. Wensen daarbij zijn dat iedere zitplaats zicht heeft op de preekstoel en dat er buiten het gebouw voldoende parkeerplaatsen zijn voor in ieder geval de leden die slecht ter been zijn. De kerk verwacht dat de kerk, zonder komst van een eigen dominee, met zo’n twee procent per jaar zal groeien.

Uitbreiden geen optie
Het uitbreiden op de oude locatie is volgens de Commissie Gebouwen en Techniek (CGT), die onderzoek deed naar het probleem, niet handig. Enkele knelpunten bij uitbreiding zijn: zuurstoftekort in verband met een beperkte bouwhoogte, nog steeds te weinig zitplaatsen en het niet verlenen van een vergunning van de gemeente, doordat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De CGT heeft daarom aan de kerkenraad geadviseerd niet verder te investeren op de bestaande locatie, maar te kiezen voor nieuwbouw.

Kosten
De totale kosten van de grondaankoop en de bouw van een nieuwe kerk worden door een adviesbureau geschat op zo’n zes miljoen euro. Gelet op de huidige bezittingen van de kerk (banksaldo) en de geschatte opbrengst van het huidige kerkgebouw en de twee aangrenzende woningen van het gebouw, wordt ingeschat dat er 4.935.000 gefinancierd zal moeten worden.

Nu de GGN vooralsnog de grond niet aankoopt van Woonkracht10, blijft het gebied voorlopig zoals het is. “We wachten de gesprekken met de kerk af. Als blijkt dat de kerk definitief de grond niet wil kopen, gaan we kijken naar wat we de grond kunnen doen. We hebben in ieder geval nog geen concrete alternatieve plannen,” aldus Wim van den Herik, vestigingsdirecteur bij Woonkracht10.