IMG_4182 (Large)ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse ondernemersvereniging Nieuwland en belangenvereniging Vinkenwaard zijn deze week officieel ‘samengesmolten’ tot ondernemersvereniging De Noord. De leden van de verenigingen stemden unaniem in met de fusie. Omdat het werkgebied van de vereniging een stuk groter is geworden, werd ook het bestuur uitgebreid naar zeven personen. Daarnaast werd er afscheid genomen van drie bestuursleden.

Nieuw bestuur
John Capitein (voorzitter OV Nieuwland), Winanda Spruijt (secretaris OV Nieuwland) en Maurits de Haan (voorzitter OV Vinkenwaard) namen maandag tijdens de algemene ledenvergadering afscheid. Direct daarna werden de nieuwe bestuursleden gekozen, te weten: Ferdy van Well (secretaris), Dick Bovenkerk, Dimphi van Amen, Peter Hoek, Edwin Struis, Marco Plaisier (voorzitter) en Peter Deege (penningmeester). In dit document stelt het bestuur zich voor.

Vuurwerk
Na het kiezen van het nieuwe bestuur werden de activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen. Twee punten kwamen daarbij aan de orde. Punt één ging over een rechtszaak tegen een bedrijf dat drie dagen in een jaar vuurwerk verkoopt vanuit een pand op het Nieuwland Parc. De ondernemersvereniging had bezwaar gemaakt, omdat detailhandel voor particulieren niet welkom is op het bedrijventerrein. Dat is ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Desondanks verloor de ondernemersvereniging de zaak, omdat de rechtbank oordeelde dat het in dit geval om een ‘kruimelgeval’ ging. “Het gaat om drie dagen in een jaar. De rechter heeft daar een uitzondering voor gemaakt. Verkoop van bedrijven aan particulieren is op de rest van het terrein nog steeds niet toegestaan,” vertelde oud-bestuurslid Jan van Wijngaarden die zich met het proces heeft beziggehouden.

Rendant
Het andere punt ging over een eeuwigdurend recht van opstal op kabels en leidingen door Rendant. De ondernemersvereniging wil af van dit eeuwigdurend recht, zodat ondernemers zelf kunnen kiezen via welk bedrijf zij internet / telefonie willen. Nu wordt dat, tot ontevredenheid van de ondernemers, bepaald door Rendant. De nieuwe ondernemersvereniging hoopt de komende tijd via de rechter alsnog het contract te kunnen laten ontbinden.

IMG_4182 (Large)

IMG_4181 (Large) IMG_4195 (Large) IMG_4198 (Large)