IMG_4169 (Large)ALBLASSERDAM – “We zetten hiermee de aanval in tegen laaggeletterdheid,” zei wethouder Peter Verheij maandagmiddag 3 maart terwijl hij in de bibliotheek van Alblasserdam het convenant ‘Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden’ ondertekende. Met de ondertekening wil Alblasserdam zich actief inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. In Nederland heeft één op de negen volwassenen grote moeite met lezen en schrijven. Deze ‘laaggeletterden’ raken vaak in een isolement en lopen risico’s, doordat ze allerlei formulieren en instructies niet goed kunnen lezen.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Volwassenen met een laag geletterd niveau lopen meer risico werkloos te raken en/of te blijven. Laaggeletterdheid binnen bedrijven heeft invloed op veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid. Een basaal niveau van geletterdheid heeft iedere volwassene ook nodig om zichzelf te kunnen redden in onze samenleving, om verantwoorde maatschappelijke keuzes te kunnen maken en om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. “En juist daarom past deze ondertekening zo goed bij het collegethema ‘Meedoen’. Het is belangrijk dat mensen mee kúnnen doen,” aldus Verheij.

Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden
Om laaggeletterdheid effectiever aan te pakken is op 3 september 2013 het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden opgericht. Publieke en private partijen hebben de handen ineen geslagen om geletterdheid in de regio te bevorderen. Naast de gemeente Alblasserdam zijn de Bibliotheek AanZet, het Albert Schweitzer ziekenhuis, ROC Da Vinci College, Stichting de Wielborgh, UWV Werkbedrijf regio Rijnmond, Philadelphia werk en begeleiding, MEE Drechtsteden, Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ, de Sociale Dienst Drechtsteden, Syndion en de gemeente Dordrecht de andere bondgenoten.

Doelstelling
De doelstelling van dit bondgenootschap is om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio Drechtsteden te voorkomen en te verminderen. De bondgenoten gaan laaggeletterdheid zichtbaarder maken, laaggeletterde cliënten doorgeleiden naar hulpverlening en cursussen, kennis met elkaar delen én hun eigen communicatie beter afstemmen op deze doelgroep.  Het bondgenootschap wordt ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven.