Staalfabriek-Nedstaal-Alblasserdam1ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam is geslaagd voor een ‘zwaar examen’. Dat laat het Nedstaaldirecteur Jan Henk Wijma weten. Het bedrijf voldoet nu aan een de internationaal geaccepteerde ISO 14001-norm. “Deze norm gaat over alles wat met milieu te maken heeft. We zijn bijna een jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. We werken nu met een goed benaderbaar milieumanagementsysteem, dat ook toegankelijk is voor de toezichthouder,” vertelt Wijma.

Eerder dan 2016
De eerste aanleiding voor Nedstaal om het certificaat te halen was het feit dat Duitse klanten te kennen gaven dat ze het op prijs zouden stellen als de staalfabriek het certificaat zou gaan halen. Andere aanleidingen waren de plannen van het bedrijf om asbesthoudend staalschroot te gaan verwerken en verder moet het bedrijf in 2016 voldoen aan een wettelijke Europese norm die in 2016 van toepassing wordt. Nedstaal wil voor deze zogenoemde revisievergunning echter dit jaar al aan alle voorwaarden voldoen.

Wenselijk
Wijma zegt: “Het certificaat was nu nog niet nodig,  maar wel wenselijk. Het past in ons streven naar een verdere professionalisering van de operationele processen en de borging daarvan. Het is ook iets wat de omgeving en klanten van ons vragen. Ik ben trots dat Nedstaal is geslaagd voor dit zware examen. We hebben heel veel geleerd van deze diepgravende exercitie doordat ‘best practices’ worden gedeeld.”

Milieueffecten
Een milieumanagementsysteem zorgt voor een structurele beheersing van alle milieueffecten van de bedrijfsvoering. Twee uitgangspunten staan in ISO 14001 centraal: het voldoen aan wet-en regelgeving voor het beheersen van milieurisico’s en het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.

Sluitstuk
Een meerdaagse toetsing door verschillen de auditoren van Lloyd’s Register vormde het sluitstuk van het door Nedstaal ingezette traject om tot een gecertificeerd milieumanagementsysteem te komen. Lloyd’s Register is wereldleider op het gebied van beoordelen van bedrijfsprocessen aan de hand van internationaal erkende normen. Tijdens de certificeringsaudit was er aandacht voor: bodemwater, emissies, afvalstromen, grondstoffenverbruik, gevaarlijke stoffen-opslag, energie en verschillende andere milieuaspecten. Het milieumanagementsysteem geeft het hele bedrijf en belanghebbenden een goed inzicht in de milieuprestatie van Nedstaal.