BOA_13MOLENWAARD – Vanaf heden controleren de opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Molenwaard ook op relatief kleine zaken waar bewoners al langere tijd last van hebben. De komende weken wordt er vooral gecontroleerd op fout parkeren en het niet opruimen van hondenpoep.

De gemeente Molenwaard ontving geregeld signalen van de klankbordgroepen en inwoners over ergernissen en het verzoek om meer te handhaven. Om deze zaken aan te pakken heeft de gemeenteraad voor 2014 extra budget vrijgemaakt. Naast de controles op de Drank- en Horecawet, controleren de BOA’s voortaan ook op:

  1. Fout geparkeerde voertuigen;
  2. Hondenpoep;
  3. Containers die te lang op de openbare weg staan
  4. Inrijdverbod negeren.
  5. Hangjongeren / jeugdoverlast

Bij de handhaving werken zij samen met de wijkagenten en andere instanties. Ook wordt de aanpak geregeld besproken met de klankbordgroepen en wordt bekeken of er nog andere punten zijn die om handhaving vragen. De handhaving gebeurt aan de hand van thema’s. Zo wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan fout parkeren en hondenpoep. Maar uiteraard komen de boa’s ook in actie bij andere overtredingen. Bij overtredingen wordt er eerst gewaarschuwd. Leidt dit niet tot verbetering dan volgt bij een volgende constatering een bekeuring.

Onder de gemeente Molenwaard vallen onder meer de gemeentes Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en Oud-Alblas.